• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ons hart vloeit over van vreugde, nu wij u, eminenties, eerbiedwaardige broeders en beminde zonen, op deze gezegende en gelukkige dag hier voor ons mogen zien. Met bijzondere genegenheid begroeten wij de aanwezige professoren en u, leerlingen van onze Gregoriaanse universiteit, die blij en dankbaar hier zijt samengekomen onder leiding van hen, die uw verheven instituut van gewijde wetenschap besturen, nl. de kardinaalprefect van de Congregatie voor seminaries en universiteiten als grootkanselier, met zijn plaatsvervanger de generaal van de sociƫteit van Jezus, en de uitstekende en ijverige rector van deze universiteit. Wij begroeten de bisschoppen en priesters zowel seculiere als reguliere, oud-leerlingen van uw atheneum, een grote en uitgelezen schaar, alsmede hen, die hier aanwezig zijn als vertegenwoordigers van andere athenea en universiteiten en andere hooggeachte genodigden, die met alle welwillendheid moeten worden ontvangen. Gij allen zijt spontaan naar Rome samengestroomd om het vierde eeuwfeest te vieren van de stichting van de Gregoriaanse universiteit; en gij vraagt van ons door uw aanwezigheid zelf, dat wij haar gelukwensen en haar door onze toespraak zullen aansporen om een nieuwe en nog roemvoller toekomst in te gaan.

Document

Naam: ANIMUS NOSTER
Tot de pauselijke Gregoriaanse Universiteit bij haar vierde eeuwfeest
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 17 oktober 1953
Copyrights: © 1955, Ecclesia Docens 0762, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 78-94
Vert.: Dr. Chr. Oomen C.ss.R., J. Mulders C.ss.R., Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 1 april 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam