• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
zegt hierover: “Elke keer wanneer we tot Jezus beginnen te bidden, brengt de heilige Geest, door zijn voorkomende genade, ons op het spoor van het gebed. Als Hij bij ons Christus in herinnering brengt en ons zo leert bidden, waarom zouden wij dan niet tot Hem zelf bidden? Daarom nodigt de kerk ons uit om elke dag de heilige Geest af te smeken, in het bijzonder aan het begin en aan het einde van elke belangrijke handeling.” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2670 Dat is het werk van de Geest in ons. Hij brengt ons Jezus “in herinnering” en brengt Hem bij ons aanwezig. We mogen zeggen dat Hij ons Drievuldigheid - geheugen is, het geheugen van God in ons – dat Hij Jezus aanwezig brengt zodat Hij niet herleid wordt tot een personage uit het verleden. Dat wil zeggen: de Geest brengt Jezus tegenwoordig in ons bewustzijn. Moest Christus slechts in de verleden tijd bestaan, dan zouden wij alleen en verdwaald in de wereld staan. We zouden Jezus wel herinneren, ginds, ver weg, maar het is de Geest die Hem hier en nu, op dit ogenblik, in ons hart brengt. In de Geest is alles levend: aan de christenen van alle plaatsen en tijden wordt de mogelijkheid geboden Christus te ontmoeten. De mogelijkheid wordt geboden Christus niet slechts als een historisch personage te ontmoeten. Neen. Het is Hij die Christus in onze harten brengt. Het is de Geest die ons Christus helpt ontmoeten. Hij is niet veraf. De Geest is met ons. Jezus blijft zijn leerlingen vormen door hun hart te veranderen, zoals Hij deed met Petrus, met Paulus, met Maria van Magdala, met alle apostelen. Waarom is Jezus aanwezig? Omdat de Geest Hem in ons brengt.

Document

Naam: GEBED 26. - HET GEBED EN DE DRIE-EENHEID
Catechesereeks over het gebed - Bibliotheek van Apostolisch Paleis
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 17 maart 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 29 maart 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam