• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De andere oriëntatiepunten die de christen voor gebed en godsvrucht aanwendt krijgen zin en waarde door de enige bemiddeling van Christus, op de eerste plaats de Maagd Maria, de Moeder van Jezus.

Als Moeder van Jezus bekleedt zij een bevoorrechte plaats in het leven, en dus ook in het gebed, van de christen. De Oosterse Kerken hebben haar vaak afgebeeld als de wegwijzer (Odigitria), zij die “de weg toont”, namelijk de Zoon Jezus Christus. Ik denk terug aan het oude schilderij van de Odigitria in de kathedraal van Bari. Eenvoudig: de Madonna die de naakte Jezus toont. Later hebben ze Hem een hemd aangetrokken om de naaktheid te bedekken. De waarheid is echter dat Jezus naakt werd afgebeeld om aan te tonen dat Hij, mens geboren uit Maria, de Middelaar is. En zij wijst de Middelaar aan, zij is de Odigitria. In de christelijke beeldende kunst is zij overal aanwezig, soms met grote nadruk, maar steeds in verbondenheid met de Zoon en ten dienste van Hem. Haar handen, haar ogen, haar houding, zijn een levende “catechismus” en verwijzen steeds naar het scharnier, de kern: Jezus. Maria is volledig naar Hem gekeerd. Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2674 In die mate zelfs dat we mogen zeggen dat zij meer leerlinge is dan Moeder. Bij de verwijzing op de bruiloft te Kana zegt Maria: “Doet wat Hij jullie zeggen zal”. Steeds verwijst ze naar Christus. Zij is zijn eerste leerlinge.

Dit is de rol die Maria vervuld heeft tijdens heel haar aardse leven en die zij altijd blijft vervullen: de nederige dienstmeid van de Heer zijn, niets meer. In de Evangelies lijkt zij op een bepaald punt te verdwijnen. Maar op de beslissende momenten keert zij terug, zoals te Kana, toen de Zoon, dankzij haar zorgende tussenkomst, zijn eerste “teken” deed. Vgl. Joh. 2, 1-12 En later op Golgota, aan de voet van het kruis.

Document

Naam: GEBED 27. - BIDDEN IN VERBONDENHEID MET MARIA
Catechesereeks over het gebed - Bibliotheek van Apostolisch Paleis
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 24 maart 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 29 maart 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam