• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Eerbiedwaardige en dierbare broeders in het bisschopsambt,
dierbare broeders en zusters over de gehele wereld!

'Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed' (Joh. 10,10)

Deze woorden van de Heer vinden wij vlak vóór de evangelieperikoop van de vierde zondag van Pasen, waarop de negentiende werelddag wordt gehouden van gebed om roepingen, van gebed voor hen die zich op bijzondere wijze aan God wijden in de dienst van de Kerk en voor het heil van de wereld.

Ik nodig u uit om diep in uw hart deze passage uit het Evangelie (Joh. 10, 11-18) te overwegen waarin Jezus tot vijf maal toe zegt dat de Goede Herder zijn leven is komen geven voor zijn kudde, een kudde die het hele mensdom moet omvatten: 'Het zal worden: één kudde, één herder' (Joh. 10, 16).

Zo openbaart de Heer Jezus ons het mysterie van de christelijke roeping, met name het mysterie van elke roeping die geheel en al gewijd is aan God en aan de Kerk. Inderdaad is het wezenlijke van deze roeping dat men geroepen wordt om zijn eigen leven te geven, opdat anderen leven zullen bezitten, en wel in overvloed. Dat heeft Jezus gedaan, die zelf de eerste en het voorbeeld is van al degenen die zijn geroepen en die God zijn toegewijd: 'Hier ben Ik, Ik ben gekomen om uw wil te doen' (Hebr. 10, 9). Vgl. Ps. 40, 8 En daarom heeft Hij zijn leven gegeven, opdat anderen leven zouden bezitten.

Roeping is geroepen worden tot leven: geroepen worden om het leven te ontvangen en om het te geven.

Document

Naam: 'IK BEN GEKOMEN, OPDAT ZIJ LEVEN ZOUDEN BEZITTEN, EN WEL IN OVERVLOED' (JOH. 10,10)
Roepingenzondag 1982
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 2 februari 1982
Copyrights: © 1982, Archief van de Kerken, jrg. 37, p. 411-414
Bewerkt: 26 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam