• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Jezus zei: "Vuur ben ik op aarde komen brengen en hoe verlang ik dat het reeds oplaait!" (Lc. 12, 49). Terwijl de Kerk zich klaarmaakt om de drempel van het derde millennium te overschrijden, willen we deze uitnodiging van de Heer aannemen, opdat Zijn vuur in ons hart en dat van onze broeders mag oplaaien. Vandaag wordt vanuit dit cenakel van het Sint-Pietersplein een diep gebed aangeheven:

"Kom heilige Geest, kom en vernieuw het aanschijn van de aarde!
Kom met uw zeven gaven!
Kom Geest van leven, Geest van waarheid, Geest van gemeenschap en liefde!
De Kerk en de wereld hebben u nodig.
Kom heilige Geest en maak de charisma's die u hebt gegeven steeds vruchtbaarder.
Geef nieuwe kracht en missionair elan aan al uw zonen en dochters die hier bijeen zijn.
Verruim hun hart, versterk hun christelijke inzet in de wereld.
Maak hen tot moedige verkondigers van het evangelie in de wereld, getuigen van de verrezen Jezus Christus, Verlosser en Redder van de mens.
Versterk hun liefde en trouw aan de Kerk.

We richten onze blik op Maria, de eerste volgeling van Christus, Bruid van de heilige Geest en Moeder van de Kerk, die de apostelen op het eerste Pinksterfeest vergezelde, opdat ze ons helpt om van haar "fiat" te leren hoe we de stem van de Geest moeten volgen.

Vandaag herhaalt Christus vanaf dit plein aan ieder van u: "Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping" (Mc. 16, 15). Hij rekent op u, de kerk rekent op u. De Heer verzekert u: "Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld" (Mt. 28, 20).

Ik ben bij u!

Amen!

Document

Naam: WERELDCONGRES 1998 VAN KERKELIJKE BEWEGINGEN EN NIEUWE GEMEENSCHAPPEN
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 30 mei 1998
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam