• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VASTENBRIEF VAN HET NEDERLANDS EPISCOPAAT

De Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland
aan de hun toevertrouwde geestelijkheid en gelovigen
Zaligheid in den Heer.

De vrede is het werk van de gerechtigheid. (Jes. 32, 17). Volgens dit Schriftwoord is onze H. Vader de Paus al de jaren van Zijn Pontificaat onvermoeid werkzaam geweest, om naar het voorbeeld van Zijn roemrijke Voorganger de vrede van Christus te stichten in het Rijk van Christus. De maatschappelijke woelingen echter in vele landen en de spanningen tussen de volken wijzen er op, dat een rechtvaardig evenwicht nog niet is gevonden. Van de scheve verhoudingen maken kwaadwillige machten misbruik om de spanning nog hoger op te voeren. In de kronkels van het onrecht nestelen zich satanische machten, die geen verbetering willen, ja ze tegenhouden, om op het geschikte ogenblik los te breken met duivels geweld. De wereld wordt overstroomd door een vloedgolf van goddeloosheid, die nergens rekening houdt met de wetten van God en die de haat tegen God tracht te drukken in de harten der mensen. De Heer der Heersers laat dit alles gebeuren als straf voor de kwaadwilligen, die zich van God hadden af gewend, echter ook als boete en loutering van de goedwillenden, die te traag bleken om de gerechtigheid tijdig en volledig door te voeren. Zo blijft het Zwaard der Gerechtigheid dreigend omhoog geheven voor een wereld, die gebukt gaat onder de gevolgen van haar eigen daden.
In Nederland genieten wij nog, een betrekkelijke rust. Maar ook in ons vaderland zijn velen in nood; er zijn rechtmatige eisen, waaraan nog niet is voldaan; er zijn spanningen, waarvan wij de kracht en de omvang zelfs niet kennen. En in verre gewesten staat de bloem van onze jongelingschap gewapend temidden van broedervolken, aan welke wij dé vrede en de vrijheid, de waarheid en de welvaart willen verzekeren. Deze ernstige feiten bij ons en om ons heen mogen ons tot waarschuwing strekken. Willen wij ons vaderland bevrijd houden van de allerbitterste ellende — als gevolg van goddeloosheid en Godshaat — dan moeten wij alles doen om naast en met ons gebed door ons waarachtig christelijk gedrag, voor allen duidelijk te maken, hoe de ware dienst van Christus Koning de meest heilzame gevolgen heeft ook voor de burgerlijke maatschappij.

Document

Naam: VASTENBRIEF VAN HET NEDERLANDS EPISCOPAAT
Soort: Nederland
Auteur: De Bisschoppen van Nederland
Datum: 14 februari 1949
Copyrights: © 150 jaar Herderlijke Brieven 1853-2003, uitg. Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 15 mei 2021

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam