• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE LIEFDE IS STERKER DAN WELK KWAAD DAN OOK
6e Zondag door het jaar (Jaar B) - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters:

Afgelopen zondag zagen we dat Jezus in zijn openbaar leven veel zieken genas en zo openbaarde dat God het leven en het leven in volheid voor de mens wil. Het Evangelie van deze zondag (Mc. 1, 40-45) toont ons Jezus in contact met de vorm van ziekte die op dat moment als de meest ernstige werd beschouwd, zo erg dat hij de persoon 'onrein' maakte en uitgesloten van sociale relaties: we spreken over de melaatsheid. Een bijzondere wetgeving Vgl. Lev. 13-14 behield voor aan de priesters om de persoon melaats, dat wil zeggen onrein, te verklaren; en het was ook aan de priester om de genezing vast te stellen en de genezen patiënt weer tot het normale leven toe te laten.

Terwijl Jezus in de dorpen van Galilea predikte, kwam er een melaatse naar hem toe die zei: "Als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen." Jezus vermijdt het contact met deze man niet, bovendien, gedreven door een diepe betrokkenheid met zijn toestand, reikt hij hem de hand en raakt hem aan -tegen het wettelijke verbod in- en zegt: "Ik wil, word rein." In dat gebaar en in die woorden van Christus is de hele heilsgeschiedenis bevat, is de wil van God om ons te genezen belichaamd, om ons te zuiveren van het kwaad dat ons misvormt en onze relaties ruïneert. In dat contact van de hand van Jezus met de melaatse wordt elke barrière tussen God en menselijke onzuiverheid geslecht, tussen het heilige en zijn tegengestelde, niet om het kwaad en zijn negatieve kracht te ontkennen, maar om aan te tonen dat Gods liefde sterker is dan welk kwaad dan ook, zelfs sterker dan het meest besmettelijke en afschuwelijke. Jezus nam onze ziekten op zich, Hij werd een "melaatse" zodat wij gezuiverd konden worden.

Een schitterend existentieel commentaar op dit Evangelie is de beroemde ervaring van heilige Franciscus van Assisi die hij samenvat aan het begin van zijn Testament:

"De Heer heeft het mij, broeder Franciscus, op deze wijze gegeven boete te doen: want, daar ik in zonden was, kwam het mij erg bitter voor om melaatsen te zien. En de Heer zelf leidde mij in hun midden, en ik beoefende met hen barmhartigheid. En toen ik van hen scheidde, werd wat mij bitter leek, zoetheid van ziel en lichaam; en daarna bleef ik een poosje, en verliet de wereld" H. Franciscus van Assisi, Testamentum. Fonti Francescane, 110 

In deze melaatsen die Franciscus tegenkwam toen hij nog "in zonden" was - zoals hij zegt - was Jezus aanwezig, en toen Franciscus een van hen benaderde en, de afkeer overwinnend die hij gevoelde, hem omhelsde, genas Jezus hem van zijn melaatsheid, dat wil zeggen zijn trots, en bekeerde hem tot de liefde van God. Dit is de overwinning van Christus, die onze diepe genezing is en onze verrijzenis tot nieuw leven!

Beste vrienden, laten we ons in gebed wenden tot de Maagd Maria, die we gisteren vierden met de gedachtenis van haar verschijningen te Lourdes. Onze Lieve Vrouw gaf de heilige Bernadette een boodschap die altijd actueel is: de oproep tot gebed en boete. Door zijn Moeder is het altijd Jezus die op ons afkomt om ons te bevrijden van alle ziekten van lichaam en ziel. Laten we ons door Hem aanraken en zuiveren en barmhartig zijn jegens onze broeders!

Appèl

Beminde broeders en zusters:

Ik volg met grote bezorgdheid de dramatische en escalerende gewelddadigheden in Syrië. In de laatste dagen hebben deze talloze slachtoffers gemaakt. Ik gedenk in gebed de slachtoffers, waaronder enkele kinderen, de gewonden en degenen die de gevolgen ondervinden van een steeds verontrustender conflict. Ik hernieuw ook een dringende oproep om een ??einde te maken aan het geweld en het bloedvergieten. Ten slotte nodig ik allen uit - allereerst de politieke autoriteiten in Syrië - om het pad van de dialoog, verzoening en toewijding aan de vrede te bevoorrechten. Er moet dringend worden gereageerd op de legitieme aspiraties van de verschillende componenten van de natie, evenals op de wensen van de internationale gemeenschap die zich bezighoudt met het algemeen welzijn van de hele samenleving en de regio.

Ná het bidden van het Angelus

{...}

(in het Spaans)

Ik groet de Spaanstalige pelgrims van harte, in het bijzonder de gelovigen van het bisdom Coria-Cáceres, evenals de Zusters van de Armen van heilige Petrus Claver. Vandaag laat de liturgie ons zien hoe het vertrouwvolle smeekgebed het hart van de Heer beweegt, die zijn verlangen toont om ons te genezen, te zuiveren en ons te verzoenen met Hem en met de mensen. Ik dring er bij iedereen op aan om het geloof van de melaatse van het Evangelie na te volgen, Jezus in gebed en de sacramenten te zoeken met nederigheid en berouw, om de reinheid van hart te bereiken en zo zijn grootheid met hun eigen leven te kunnen verkondigen. Hartelijk dank.

{...}

Document

Naam: DE LIEFDE IS STERKER DAN WELK KWAAD DAN OOK
6e Zondag door het jaar (Jaar B) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 12 februari 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 15 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam