• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Na deze beschouwingen, beste broeders en zusters, geef ik u enkele speciale aansporingen. Zorgt voor de geestelijke en catechetische vorming, een "substantiële" vorming, die meer dan ooit nodig is om de christelijke roeping goed te beleven in de wereld van vandaag. Ik zeg dit tot de volwassenen en de jongeren: cultiveer een bedachtzaam geloof, in staat tot een diepgaande dialoog met allen, met niet-katholieke broeders en zusters, met niet-christenen en niet-gelovigen. Helpt de armen en zwakken edelmoedig, overeenkomstig de aloude praktijk van de Kerk, altijd inspiratie en kracht puttend uit de Eucharistie, de eeuwige bron van naastenliefde. Ik moedig met speciale genegenheid de seminaristen en de jongeren aan die bezig zijn op een reis van hun roeping: weest niet bang; voelt bovendien de aantrekkingskracht van de definitieve opties, van een serieus en veeleisend vormingsprogramma. Alleen de hoge graad van het leerlingschap fascineert en geeft vreugde. Ik dring er bij allen op aan om te groeien in de missionaire dimensie, die mede essentieel is voor de gemeenschap, aangezien de Drie-eenheid tegelijkertijd eenheid en zending is: hoe intenser de liefde, hoe sterker de impuls zal zijn om zich uit te breiden, uit te waaieren, zich mee te delen. Kerk van Genua, blijf verenigd en wees gezonden om aan allen de vreugde van het geloof en de schoonheid van Gods gezin te verkondigen. Mijn gedachten strekken zich uit tot de hele stad, tot alle Genuezen en tot iedereen die in dit gebied woont en werkt. Beste vrienden, kijkt met vertrouwen naar de toekomst en span u in om die samen op te bouwen, waarbij geslotenheid en kliekvorming worden vermeden, waarbij het algemeen belang boven privébelangen wordt gesteld, hoe legitiem die ook mogen zijn.

Document

Naam: HOOGFEEST VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID
Piazza della Vittoria de Genua (Italië)
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 18 mei 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 april 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam