• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het leergezag van de Kerk, dat zich juist vanuit deze visie van God en de mens heeft ontwikkeld, is zeer rijk. Het is voldoende om de belangrijkste hoofdstukken van de sociale leer van de Kerk door te nemen, waaraan mijn eerbiedwaardige voorgangers substantiële bijdragen hebben geleverd, vooral in de afgelopen 120 jaar, om te worden tot geautoriseerde vertolkers en gidsen van de christelijk geïnspireerde sociale beweging. Hier wil ik alleen de recente Pastorale Notitie van de Italiaanse bisschoppen noemen, "Italië
Geroepen tot een levende hoop: getuigen van het grote ja van God aan de mens
Notitie (29 juni 2007)
", van 29 juni 2007 noemen. Deze Notitie stelt twee prioriteiten voor: allereerst de keuze voor de "eerste keuze voor God": al het leven en werk van de Kerk hangt af van het plaatsen van God op de eerste plaats, maar niet van een algemene God maar voor de Heer, met zijn naam en zijn gezicht, de God van het verbond, die het volk uit de slavernij in Egypte heeft gehaald, Christus uit de dood heeft opgewekt en de mensheid wil leiden naar vrijheid in vrede en gerechtigheid. De andere keuze is om de persoon en de eenheid van zijn bestaan centraal te stellen, in de verschillende bereiken waarin ze worden gerealiseerd: affectief leven, werk en feest, eigen kwetsbaarheid, traditie, burgerschap. De Drie-ene God en de persoon in relatie: dit zijn de twee referenties die de Kerk als missie heeft te bieden aan alle menselijke geslachten, als een dienst voor de opbouw van een vrije en saamhorige samenleving. Zeker, de Kerk doet dat met haar leer, maar vooral door middel van het getuigenis, wat de derde fundamentele keuze is van het Italiaanse Episcopaat: getuigenis als persoon en als gemeenschap, waarin geestelijk leven, pastorale zending en culturele dimensie samenkomen.

Document

Naam: HOOGFEEST VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID
Piazza della Vittoria de Genua (Italië)
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 18 mei 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 april 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam