• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Uit deze werkelijkheid van God, die Hij onszelf heeft meegedeeld door zijn "naam", dat wil zeggen zijn gelaat, te onthullen, ontleent hij een specifiek beeld van de mens, namelijk het concept van de persoon. Als God een eenheid in dialoog is, een zijn in relatie, dan weerspiegelt het menselijke schepsel, gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis, die constitutie. Daarom is hij geroepen om zich te realiseren in dialoog, in samenspraak, in ontmoeting. Hij is een wezen in relatie. In het bijzonder onthulde Jezus ons dat de mens in wezen "kind" is, een schepsel dat in betrekking tot God de Vader leeft, en aldus in relatie met al zijn broeders en zusters. De mens realiseert zich niet in een absolute autonomie, ten onrechte gelovend God te zijn, maar integendeel, zichzelf erkennende als een kind, een open schepsel, gericht op God en zijn broeders, in wiens gezicht hij het beeld vindt van de gemeenschappelijke vader. Het is duidelijk te zien dat deze opvatting omtrent God en de mens aan de basis staat van een overeenkomstig model van menselijke gemeenschap en dus van de samenleving. Het is een model voorafgaand aan welke normatieve, wettelijke, institutionele regulering ook en zelfs voorafgaand aan culturele specificaties. Een model van de mensheid als gezin, transversaal door alle beschavingen, dat wij christenen uitdrukken door te bevestigen dat alle mensen kinderen van God zijn en daarom allemaal broeders en zusters. Het gaat om een waarheid die vanaf het begin achter ons ligt en tegelijkertijd permanent voor ons ligt, als een project waarnaar we altijd moeten streven bij elke maatschappelijke constructie.

Document

Naam: HOOGFEEST VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID
Piazza della Vittoria de Genua (Italië)
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 18 mei 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 april 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam