• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de eerste lezing Vgl. Ex. 34, 4-9 luisteren we naar een Bijbeltekst die ons de openbaring van Gods naam presenteert. Het is God zelf, de Eeuwige, de Onzichtbare, die het verkondigt, terwijl Hij voor Mozes in de wolk voorbijgaat op de berg Sinaï. En zijn naam is: "De Heer, God is een barmhartige en medelijdende God, lankmoedig, groot in liefde en trouw" (Ex. 34, 6). De heilige Johannes vat deze uitdrukking in het Nieuwe Testament in één woord samen: "Liefde" (1 Joh. 4, 8.16). Dit wordt ook bevestigd door de Evangelietekst van vandaag: "Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven" (Joh. 3, 16). Deze naam drukt dus duidelijk uit dat de God van de Bijbel niet een soort monade is die in zichzelf is gesloten en voldaan met zijn eigen zelfgenoegzaamheid, maar dat Hij leven is dat Hij wil meedelen, Hij is openheid, betrekking. Woorden als "barmhartig", "medelijdend", "rijk aan erbarmen", spreken ons over een betrekking, in het bijzonder van een levend Zijn dat zichzelf aanbiedt, dat elke leemte, elk gebrek wil vullen, dat wil geven en vergeven, dat een sterke en blijvende band wil aangaan. De Heilige Schrift kent geen andere God dan de God van het Verbond, die de wereld heeft geschapen om zijn liefde over alle schepselen uit te storten Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Editio typica tertio emendata 2002/2008, Missale Romanum (6 okt 2008). Eucharistisch Gebed IV, en Hij koos zich een volk om een huwelijksverbond met hen te sluiten, zodat het een zegen zou worden voor alle naties, waardoor de hele mensheid tot een grote familie zou worden. Vgl. Gen. 12, 1-3 Vgl. Ex. 19, 3-6 Deze openbaring van God werd volledig afgebakend in het Nieuwe Testament, dankzij het woord van Christus. Jezus toonde ons het gelaat van God, één in wezen en drie in personen: God is Liefde, Liefde-Vader, Liefde-Zoon en Liefde-Heilige Geest. En precies in de naam van deze God begroet de apostel Paulus de gemeenschap van Korinthe en begroet hij ons allen: "De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God (Vader) en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen" (2 Kor. 13, 13).

Document

Naam: HOOGFEEST VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID
Piazza della Vittoria de Genua (Italië)
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 18 mei 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 april 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam