• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Beminde broeders en zusters: 

Aan het einde van een intense dag in uw stad, verzamelen we ons weer rond het altaar om de Eucharistie te vieren, op de plechtigheid van de Heilige Drie-eenheid. Vanaf dit centrale Piazza della Vittoria, waar we samenkomen voor onze gezamenlijk gebed van lof en dank aan God, waarmee mijn pastoraal bezoek eindigt, zend ik mijn hartelijke groeten aan de gehele burgerlijke en kerkelijke gemeenschap van Genua.

Allereerst groet ik met genegenheid de aartsbisschop kardinaal Angelo Bagnasco, die ik dank voor de hoffelijkheid waarmee hij me verwelkomde en voor de hartelijke woorden die hij aan het begin van de heilige Mis tot mij richtte. Zo groet ik ook kardinaal Tarcisio Bertone, mijn staatssecretaris, die pastoor was van deze oude en edele Kerk, en ik dank hem oprecht voor zijn geestelijke nabijheid en zijn waardevolle medewerking. Ik groet ook de hulpbisschop, Mgr. Luigi Ernesto Palletti, de bisschoppen van Ligurië en de overige prelaten.

Ik richt een respectvolle groet tot de burgerlijke autoriteiten, aan wie ik mijn dank betuig voor hun welkom en voor de effectieve steun die ze hebben gegeven aan de voorbereiding en voltrekking van deze apostolische pelgrimstocht. In het bijzonder groet ik minister Claudio Scajola, namens de nieuwe regering, die juist in deze dagen haar volledige taak ten dienste van de geliefde Italiaanse natie heeft aanvaard.

Ik groet en spreek mijn dank uit aan de priesters, religieuzen mannen en vrouwen, diakens, toegewijde leken, seminaristen en de jongeren. U allen, dierbare broeders en zusters, groet ik hartelijk. Ik groet ook degenen die hier niet kunnen zijn, en op een bijzondere manier de zieken, de eenzamen en degenen die moeilijkheden hebben te doorstaan. Ik vertrouw de Heer de stad Genua en al haar inwoners toe in deze plechtige eucharistische concelebratie die ons, zoals elke zondag, uitnodigt om op als gemeenschap deel te nemen aan de dubbele tafel: die van het Woord der waarheid en dat van het Brood des eeuwigen levens.

Document

Naam: HOOGFEEST VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID
Piazza della Vittoria de Genua (Italië)
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 18 mei 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 april 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam