• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zowel binnen de nationale gemeenschappen als op internationaal plan moet meer rechtvaardigheid komen in de verdeling van de goederen. Op het gebied van de wereldhandel dient men de machtsverhoudingen te boven te komen ten gunste van overeenkomsten die het algemeen welzijn op het oog hebben. Machtsverhoudingen zijn er nog nooit in geslaagd een duurzame, waarachtige rechtvaardigheid tot stand te brengen, ook al kunnen schommelingen in het machtsevenwicht de voorwaarden voor een dialoog soms vergemakkelijken. Overigens leidt het .gebruik van geweld tot krachtsvertoon bij de tegenstander en de escalatie die daaruit voortkomt, loopt op ongebreideld geweld en misbruik uit. Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de ontwikkeling van de volken, Populorum Progressio (26 mrt 1967), 56 Wij hebben er echter vaak genoeg aan herinnerd, dat het de belangrijkste plicht van de rechtvaardigheid is, in het raam van een samenwerking waaraan alle geest van economische of politieke overheersing vreemd is, elk land in de gelegenheid te stellen zelf zijn vooruitgang ter hand te nemen. Het is waar, dat het ingewikkeld netwerk van onderlinge relaties al deze problemen thans bijzonder moeilijk maakt. Men moet dan ook de moed hebben het huidig systeem van internationale betrekkingen te herzien, op het punt van de internationale productieverdeling, van de handelsstructuren, van de winstcontrole en van de monetaire politiek - zonder daarbij solidariteitsacties te verwaarlozen -; op die wijze zullen de groeimodellen van de rijke landen in het geding worden gesteld, zal de mentaliteit in die zin worden veranderd, dat het internationaal recht de voorrang krijgt, en zullen de bestaande internationale organisaties tot een nieuwe, grotere doeltreffendheid kunnen komen.
Onder de druk van de nieuwe productiestelse1s' vallen de landsgrenzen weg en ziet men nieuwe economische machten verschijnen: de multinationale ondernemingen namelijk, die door hun kapitaalsconcentratie en alzijdige opzet een autonome politiek kunnen voeren die grotendeels buiten het bereik van de nationale overheid valt en dus ontsnapt aan controle met het oog op het algemeen welzijn. Door de ontwikkeling van hun activiteiten kunnen deze particuliere organisaties tot een nieuwe onrechtmatige vorm van economische overheersing op sociaal, cultureel en zelfs politiek gebied komen. De buitensporige kapitaals- en machtsconcentratie, die reeds Pius XI aan de kaak stelde, bij Paus Pius XI - Encycliek
Quadragesimo Anno
Over de aanpassing van de sociale orde
(15 mei 1931)
, krijgt thans een nieuw, concreet gezicht.

Document

Naam: OCTOGESIMA ADVENIENS
Aan Maurice Kardinaal Roy, bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rerum Novarum
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 14 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken
Bewerkt: 4 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam