• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Nu wij u onze gedachten meedelen, eerbiedwaardige broeder, zijn wij er ons wel degelijk van bewust, dat wij beslist niet alle sociale problemen hebben besproken waarvoor de gelovige en de mens van goede wil zich vandaag ziet gesteld. Onze jongste verklaringen - alsmede uw eigen boodschap bij gelegenheid van de aanvang van het tweede ontwikkelingsdecennium - liggen nog vers in het geheugen; wij spraken daarin over de plicht van de gezamenlijke landen het ernstige probleem van de integrale en solidaire ontwikkeling van de mens tot oplossing te brengen. De onderhavige overwegingen bieden wij u aan om de Raad voor de leken en de Pauselijke commissie 'Iustitia et Pax' nieuw materiaal te verschaffen en tegelijk om beide aan te moedigen de hun toevertrouwde taak voort te zetten; die taak bestaat erin in de totaliteit van het volk Gods een volledige bewustwording te bewerken omtrent zijn actuele zending en het apostolaat op internationaal niveau te bevorderen ... H. Paus Paulus VI, Motu Proprio, Oprichting van de Pauselijke Raad voor de leken, Catholicam Christi Ecclesiam (6 jan 1967)

In deze overweging verlenen wij u, eerbiedwaardige broeder, volgaarne onze apostolische zegen.

Gegeven te Rome, bij de Sint Pieter, op 14 mei 1971, in het achtste jaar van ons pontificaat.

PAUS PAULUS VI

Document

Naam: OCTOGESIMA ADVENIENS
Aan Maurice Kardinaal Roy, bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rerum Novarum
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 14 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam