• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Evenzo bezitten de christelijke organisaties op hun eigen, onderscheiden wijze een verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijke actie. Zonder zich in de plaats van de maatschappelijke organisaties te stellen, dienen ze op hun . eigen manier, en met voorbijgaan aan hun eigen particularismen, weerklank te geven aan de concrete eisen van het christendom bij een billijke en noodzakelijke verandering van de samenleving. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 31 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 5

Vandaag meer dan ooit kan Gods Woord slechts worden verkondigd en verstaan, wanneer het vergezeld gaat van het getuigenis van de kracht van de Heilige Geest, die in de actie van de christenen in dienst van hun broeders op die punten werkzaam is waar hun bestaan en toekomst op het spel staat.

Document

Naam: OCTOGESIMA ADVENIENS
Aan Maurice Kardinaal Roy, bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rerum Novarum
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 14 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam