• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Deze volmaaktere kennis van de mens maakt een indringender kritiek en verduidelijking mogelijk van een grondbegrip dat als beweegreden, maatstaf en objectief de basis vormt van de moderne samenleving, namelijk het begrip vooruitgang. Sinds de negentiende eeuw hebben de westerse maatschappij en meerdere andere samenlevingen die met haar in contact staan hun hoop gesteld op een steeds weer vernieuwde, onbeperkte vooruitgang. Deze vooruitgang leek hun de inspanning te zijn waardoor de mens zich van de dwangaspecten van natuur en samenleving zou bevrijden: zij zou voorwaarde en maatstaf zijn van de menselijke vrijheid! Nu de nieuwe communicatiemiddelen en de eisen van wetenschap en consumptie haar wijd en zijd verspreiden, wordt de vooruitgang tot een overal aanwezige ideologie. Heden ten dage rijst er dan ook twijfel over de waarde en inhoud van dit begrip. Wat voor zin heeft dit onverbiddelijk najagen van een voorruitgang die ons, zo vaak men meent haar te hebben bereikt, steeds weer ontsnapt? Omdat wij de vooruitgang niet onder controle kunnen krijgen, laat zij de mens onbevredigd. Het is waar, dat men terecht de grenzen en zelfs de wandaden van een louter kwantitatieve economische groei aan de kaak heeft gesteld; men wenst tevens objectieven van kwalitatieve aard te bereiken. Waarde en waarheid van de menselijke relaties en de graad van medeverantwoordelijkheid hebben niet minder zin en belang voor de komende samenleving dan de hoeveelheid en verscheidenheid aan productie- en consumptiegoederen. De mens verlangt vandaag de verleiding alles in kwantitatieve termen van economische doeltreffendheid en goederenruil, van machts- en belangenverhoudingen te meten en te beoordelen steeds meer te vervangen door intensiteit van communicatie, verbreiding van wetenschap en cultuur, wederzijds dienstbetoon en algemene samenwerking voor een gemeenschappelijke taak. Ligt de werkelijke vooruitgang niet in de ontwikkeling van het moreel besef dat de mens ertoe zal brengen om een steeds wijder solidariteit op zich te nemen en zich vrijelijk voor God en de anderen open te stellen? Voor een christen zal de voorruitgang noodzakelijk op het eschatologisch mysterie van de dood stuiten: Christus' dood en verrijzenis en de stuwkracht van de Geest van de Heer helpen de mens zijn scheppende en dankbare vrijheid in de waarheid van alle vooruitgang te situeren en uitsluitend in die hoop die niet teleurstelt. Vgl. Rom. 5, 5

Document

Naam: OCTOGESIMA ADVENIENS
Aan Maurice Kardinaal Roy, bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rerum Novarum
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 14 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken
Bewerkt: 4 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam