• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In deze wereld, die wordt overheerst door een technisch-wetenschappelijke verandering welke haar naar een nieuw soort positivisme dreigt te stuwen, komt nog een andere, veel wezenlijker vraag op. Want nu de mens de natuur langs rationele weg heeft bedwongen, blijkt hij binnen de grenzen van zijn eigen rationaliteit opgesloten; op zijn beurt wordt hij object van wetenschap. De menswetenschappen maken op dit ogenblik een veelzeggende bloei door. Van de ene kant onderwerpen zij de kennis die de mens tot nu toe zonder meer aanvaardde, maar die hun hetzij te empirisch hetzij te theoretisch voorkomt, aan een kritisch en radicaal onderzoek. Van de andere kant brengen methodologische eisen en ideologische a priori's de menswetenschappen er al te vaak toe bij een veelheid van uiteenlopende situaties bepaalde aspecten van de mens te isoleren en hiervan een uitleg te geven die de pretentie heeft algemeen geldig te zijn, of minstens een interpretatie te zijn die, hoewel ze uitgaat van een louter kwantitatief of fenomenologisch gezichtspunt, de werkelijkheid in haar totaliteit wil omvatten. Deze wetenschappelijke reductie verraadt een gevaarlijke pretentie. Wanneer men een dergelijke nadruk legt op onderzoek of analyse, verminkt men de mens en maakt men het zichzelf onder de schijn van een wetenschappelijke werkwijze onmogelijk hem in zijn totaliteit te begrijpen.

Document

Naam: OCTOGESIMA ADVENIENS
Aan Maurice Kardinaal Roy, bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rerum Novarum
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 14 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam