• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Aan de andere kant ziet men thans een vernieuwing van de liberale ideologie. En dat ofwel uit naam van de economische doeltreffendheid, ofwel om de individuele mens tegen de steeds alomvattender greep van het organisatiewezen te beschermen, ofwel uit verzet tegen totalitaire neigingen van de overheid. Zeker, men dient het persoonlijk initiatief te steunen en te ontwikkelen. Maar hebben de christenen die deze weg opgaan niet de neiging op hun beurt het liberalisme te idealiseren als een proclamatie van de vrijheid? Zij kiezen voor een nieuw model dat beter aan onze tijd is aangepast, maar vergeten daarbij gemakkelijk, dat het wijsgerig liberalisme in de wortel een ongegronde bevestiging is van de autonomie van het individu in zijn werkzaamheid, zijn beweegredenen en de uitoefening van zijn vrijheid. Ook de liberale ideologie vraagt van de christenen dus een genuanceerd oordeel.

Document

Naam: OCTOGESIMA ADVENIENS
Aan Maurice Kardinaal Roy, bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rerum Novarum
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 14 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken
Bewerkt: 4 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam