• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Sommigen menen, dat het marxisme in wezen de concrete praktijk van de klassenstrijd blijft. Vanuit hun ervaring van de voortdurend aanwezige en steeds weer herlevende verhoudingen van overheersing en uitbuiting menen zij, dat het marxisme slechts strijd is, soms zonder enig ander project - een strijd die moet worden voortgezet, ja voortdurend moet worden aangewakkerd. Voor anderen betekent het marxisme op de eerste plaats collectieve uitoefening van de politieke en economische macht onder leiding van een eenheidspartij die de uitsluitende uitdrukking en waarborg wil zijn van het algemeen welzijn en die daarom aan de individuele personen en aan de andere groepen elke mogelijkheid tot initiatief en keuze ontneemt. Voor een derde groep beroept het marxisme - of het nu feitelijk aan de macht is of niet - zich op een socialistische ideologie die op het historisch materialisme steunt en alle transcendentie ontkent. Aan een laatste groep biedt het zich in een afgezwakte, voor de moderne mens meer verleidelijke vorm aan: namelijk als een wetenschappelijke werkzaamheid, als een strikte onderzoekingsmethode van de sociale en politieke werkelijkheid, als de rationele en historisch beproefde band tussen de theoretische kennis en de revolutionaire praktijk. Hoewel dit type analyse bepaalde aspecten van de werkelijkheid op andere bevoorrecht en ze in functie van de ideologie interpreteert, verschaft het sommigen desondanks niet alleen een werkmethode, maar tevens een hechte overtuiging die aan de actie voorafgaat en die pretendeert op wetenschappelijke wijze de drijfveren van de ontwikkeling van de samenleving bloot te leggen.

Document

Naam: OCTOGESIMA ADVENIENS
Aan Maurice Kardinaal Roy, bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rerum Novarum
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 14 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken
Bewerkt: 4 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam