• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De christen die zijn geloof in een als dienst aan anderen begrepen politieke actie wil beleven, kan zich, zonder met zichzelf in tegenspraak te komen, dan ook niet bij ideologische systemen aansluiten• die radicaal of op wezenlijke punten met zijn geloof en zijn mensopvatting in strijd zijn; dat wil zeggen bij het marxisme, met zijn atheïstisch materialisme, zijn dialectiek van het geweld en de wijze waarop het de persoonlijke vrijheid in de collectiviteit laat ondergaan, terwijl het tegelijk aan de mens en aan zijn persoonlijke en collectieve geschiedenis elke transcendentie ontzegt; noch bij de liberale ideologie, die de persoonlijke vrijheid meent te verheffen door haar aan elke beteugeling te onttrekken, haar uitsluitend door het zoeken van eigenbelang en macht te stimuleren en door de sociale relaties tussen de mensen als min of meer automatisch gevolg van het individueel initiatief, niet als doel en belangrijkste maatstaf voor de waarde van de maatschappelijke organisatie te beschouwen.

Document

Naam: OCTOGESIMA ADVENIENS
Aan Maurice Kardinaal Roy, bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rerum Novarum
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 14 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken
Bewerkt: 4 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam