• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ieder van ons heeft dit nodig. Immers, we stellen vast dat wij niet in staat zijn de eenheid, zelfs niet in onszelf, te bewaren. Ook de apostel Paulus voelde in zich een verscheurend conflict: het goede willen maar geneigd zijn tot het kwade. Vgl. Rom. 7, 19 Zo had hij ontdekt dat de wortel van de vele verdeeldheden rondom ons – tussen mensen, in gezinnen, in de samenleving, tussen de volkeren en ook tussen gelovigen – in ons ligt. Het Tweede Vaticaans Concilie zegt: “In feite hangt de onevenwichtigheid waaraan de hedendaagse wereld heeft te lijden samen met de meer fundamentele onevenwichtigheid die wortelt in het diepst van het hart van de mens. In de mens zelf immers zijn velerlei tendensen met elkaar in strijd. (...) Vandaar dat hij in zichzelf een verdeeldheid ervaart, waaruit ook in de maatschappij zoveel grote tweedracht ontstaat.”. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 10 Vandaar dat de oplossing van de verdeeldheid niet bestaat in het zich afzetten tegen de ander. Tweedracht veroorzaakt tweedracht. De ware genezing begint met het vragen dat God vrede, verzoening, eenheid zou schenken.

Document

Naam: HET GEBED VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN
Bibliotheek van het Apostolisch Paleis
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 20 januari 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 april 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam