• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De leer

die vastlegt: "dat de hervorming van misbruik met betrekking tot de kerkelijke orde moet op diocesane synoden op gelijke wijze van bisschoppen en priesters afhankelijk zijn (pendere) en gehandhaafd worden (stabiliri) en zonder beslissingsvrijheid zal er geen onderwerping verschuldigd zijn aan ingevingen (suggestionibus) en bevelen (lussionibus) van bisschoppen", Synode van Pistoia, Bijeenroepingsschrijven de zin komt grotendeels overeen met de leer van Richers

is bedrog (falsa), lichtvaardig (temeraria) en kwetst het bisschoppelijke gezag, ondergraaft de hiërarchische leiding en begunstigd de ketterij van Arius Arius van Sebaste (Armenië) leerde in het midden van de 4e eeuw de volkomen gelijkheid van de volmacht van de Bisschop en de priester welke door Calvijn hernieuwd werd Paus Benedictus XIV, Apostolische Constitutie, De Synodo Dioecesana. XIII, 1.

Evenzo is de Leer,

waarin pastoors en andere priesters, verzameld in een synode, tezamen (una) met de bisschop, als rechters van het geloof worden behandeld (pronuntiantur) en gelijktijdig (simul) vertrouwd gemaakt wordt(innuitur), dat aan hen - uit eigen en immers door de Wijding ontvangen recht - het oordeel in zake des geloofs toekomt (competere) Synode van Pistoia, Bijeenroepingsschrijven; Brief aan de diocesane vicarissen; Toespraak tot de Synode (uit de 1e Zitting); Akten van de 3e Zitting

bedrog, lichtvaardig en ondergraaft zij de hiërarchische leiding, ondermijnt zij de vastheid van de dogmatische bepalingen en beslissingen van de Kerk en is zij tenminste onjuist.

De opvatting die verklaart,

door een oude instelling van de voorvaderen, die tot op de tijd van de Apostelen teruggaat en in de betere eeuwen van de Kerk bewaard werd, is ontvangen geworden, "dat decreten en definities en beslissingen (sententiae) zelfs van belangrijkere strekking (maiorum sedium) niet geaccepteerd werden, tenzij zij erkend werden en goedgekeurd door een diocesane synode" Synode van Pistoia, Toespraak tot de Synode, § 8,

is bedrog, lichtvaardig en ontkent wegens haar algemeenheid, de verschuldigde gehoorzaamheid aan de apostolische constituties als ook gehoorzaamheid aan de uitgaande beslissingen van de rechtmatige hogere macht (hierarchia superiore legitima potestate), wat het schisma en de ketterij begunstigt.

Document

Naam: AUCTOREM FIDEI - ERRORES SYNODI PISORIENSIS
Tegen de Gallicaanse en Jansenistische dwalingen van de Synode van Pistoia (1786)
Soort: Paus Pius VI - Constitutie
Auteur: Paus Pius VI
Datum: 28 augustus 1794
Copyrights: © 2006, Stg. InterKerk, Wassenaar
(werkvertaling uit het Latijn); alineaverdeling en -titels: redactie
(nog niet volledig)
Bewerkt: 28 april 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam