• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De stelling, die vastlegt:

"De Kerk werd door God de volmacht gegeven, opdat zij meegedeeld wordt aan de Herders, die haar dienaren voor het zielenheil zijn", Synode van Pistoia, Bijeenroepingsbrief. - De stellingen 2 en 3 gaan terug op het in het werk van Edmund Richer De ecclesiastica et politica potestate libellus (Parijs 1611, en latere herdrukken) uitgewerkte leer, welke onderbouwing afkomstig is van het gallicanisme van Febronius. Het werk werd meerdere keren veroordeeld: eerst in 1612 door de Synode van Sens onder Kardinaal Perron, dan door de Synode van Aix in 1612; door het Heilig Officie op 10 mei 1613; door de Congregatie voor de Index op 2 december 1622 en opnieuw op 4 maart 1709

moet zo verstaan worden dat de volmacht van het kerkelijk ambt en van het leiding gegeven aan de gemeenschap van gelovigen op de Herders wordt overgedragen.

is ketters.

Document

Naam: AUCTOREM FIDEI - ERRORES SYNODI PISORIENSIS
Tegen de Gallicaanse en Jansenistische dwalingen van de Synode van Pistoia (1786)
Soort: Paus Pius VI - Constitutie
Auteur: Paus Pius VI
Datum: 28 augustus 1794
Copyrights: © 2006, Stg. InterKerk, Wassenaar
(werkvertaling uit het Latijn); alineaverdeling en -titels: redactie
(nog niet volledig)
Bewerkt: 28 april 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam