• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DECREET OVER HET BIJHOUDEN VAN HET DOOPREGISTER

Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
  

Vanaf 1 januari 2018 wordt het sacrament van het doopsel alleen nog ingeschreven in het doopregister van de parochie waar het doopsel plaatsvindt. In dat register worden voortaan ook het vormsel, het huwelijk, de wijding, de religieuze professie of een andere vermelding in verband met deze dopeling ingeschreven. Uit dat doopregister kan men een doopbewijs ontvangen

Vanaf 1 januari 2018, met ingang van de nieuwe regeling, vervalt de vroegere verplichting om een Doopsel dat plaats vindt in een andere parochie dan de thuisparochie van de dopeling ook in te schrijven in het doopregister van de thuisparochie.

Het Doopsel wordt genoteerd in het trouwboekje van de ouders.

Als herinnering aan de dag en de plaats van het Doopsel ontvangt de dopeling een sacramentenkaart met deze gegevens, die de bisschoppen van België hiervoor aanreiken.

Deze sacramentenkaart is geen vervanging van het officiële doopbewijs. Als doopbewijs geldt alleen een uittreksel uit het doopregister dat door de parochie wordt bezorgd.

Voor de doopsels die voor 1 januari 2018 ingeschreven werden, geldt het doopregister van de thuisparochie als referentie. In dat register worden voor deze dopelingen het Vormsel, het Huwelijk, de Wijding, de religieuze Professie of een andere vermelding in verband met de dopeling ingeschreven. Uit dat doopregister kan de dopeling een doopbewijs ontvangen.

Wanneer blijkt dat de Doop uitsluitend ingeschreven werd in het register van de plaats waar het Doopsel gevierd werd, dan geldt dat doopregister als referentie en worden de vermeldingen zoals hierboven beschreven in dit register opgenomen.

Voor het bisdom Doornik zijn deze regels al van toepassing sinds 1 januari 2013.

Pro manuscripto 11 12 2017

Document

Naam: DECREET OVER HET BIJHOUDEN VAN HET DOOPREGISTER
Soort: Belgische toepassingsbesluiten
Datum: 11 december 2017
Copyrights: © Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 10 januari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam