• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

We zouden het met dit beeld tot uitdrukking kunnen brengen: we hebben rechtvaardigheid nodig die behalve een vader ook een moeder is. Gebaren van wederzijdse zorg, typerend voor de liefde in zowel het burgerlijke als het politieke leven, worden zichtbaar in iedere handeling die een betere wereld tracht op te bouwen. Vgl. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 231 Liefde voor de maatschappij en betrokkenheid bij het algemeen welzijn zijn een uitstekende vorm van naastenliefde, die niet alleen ziet op verhoudingen tussen individuen, maar ook "macro-betrekkingen – in sociale, economische en politieke verbanden". Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 2

Sociale liefde is de sleutel tot authentieke ontwikkeling: “Om de wereld meer menselijk te maken, waardiger voor de persoon, moet liefde in het sociale leven – politiek, economisch en cultureel – opnieuw worden geherwaardeerd en moet zij worden verheven tot de permanente en hoogste norm van elk handelen”. Pauselijke Raad "Justitia et Pax", Compendium van de Sociale Leer van de Kerk (26 okt 2004), 582 In deze context zet sociale liefde ons aan grote strategieën te bedenken die een cultuur van zorg aanmoedigen in de diverse domeinen van het gemeenschappelijk leven. Het werk wat u doet is onderdeel van deze inspanning waartoe we geroepen zijn.

Document

Naam: TOT DE DELEGATIE VAN DE INTERNATIONALE COMMISSIE TEGEN DE DOODSTRAF
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 17 december 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. vanuit Engelstalige versie: dhr. W. van Winden
Bewerkt: 12 maart 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam