• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

KENNIS VAN HET GELOOF GROEIT MET HET VERLANGEN OM DE WEG TE VINDEN
20e Zondag door het Jaar (Jaar A) - Apostolisch Paleis van Castel Gandolfo

Beminde broeders en zusters:

De evangelietekst van deze zondag begint met de aanduiding van de regio waar Jezus zich terugtrok: Tyrus en Sidon, ten noordwesten van Galilea, een heidense streek. Daar ontmoet hij een Kananeese vrouw, die zich tot hem wendt en hem vraagt om haar dochter, gekweld door een demon, te genezen. Vgl. Mt. 15, 22 In dit verzoek al kunnen we een begin ontdekken van de geloofsreis, die groeit en sterker wordt in de dialoog met de goddelijke Meester. De vrouw is niet bang om tot Jezus te roepen: "Heb medelijden met mij", een steeds terugkerende uitdrukking in de Psalmen Vgl. Ps. 51. "Misere" ; zij noemt Hem "Heer" en "Zoon van David" Vgl. Mt. 15, 22 , en toont zo een vaste hoop verhoord te worden. Wat is de houding van de Heer ten opzichte van deze smartelijke kreet van een heidense vrouw? De stilte van Jezus lijkt misschien verontrustend, zozeer dat hij de tussenkomst van de leerlingen uitlokt, maar het gaat niet om ongevoeligheid voor de smart van die vrouw.

Heilige Augustinus merkt terecht op:

"Christus toonde zich onverschillig tegenover haar, niet omdat Hij haar de barmhartigheid weigerde, maar om haar verlangen aan te wakkeren" H. Augustinus, Sermones. 77, 1: PL 38, 483

De ogenschijnlijke desinteresse van Jezus, die zegt: "Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden" (Mt. 15, 24), ontmoedigt de Kananeese niet, die aanhoudt: "Heer help mij!" (Mt. 15, 25). En zelfs als zij een antwoord krijgt dat alle hoop lijkt uit te sluiten: "Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven" (Mt. 15, 26), geeft zij niet op. Zij wil niemand iets afnemen: in haar eenvoud en nederigheid is zij met weinig tevreden, de kruimels zijn haar genoeg, een blik is genoeg, een goed woord van de Zoon van God. En Jezus is verbaasd over de reactie van zo een groot geloof en zegt: "Uw verlangen wordt ingewilligd" (Mt. 15, 28).

Beste vrienden, ook wij zijn geroepen om in geloof te groeien, ons open te stellen en de gave Gods vrijelijk te verwelkomen, om vertrouwen te hebben en ook tot Jezus te roepen: "Geef ons geloof, help ons de weg te vinden!" Het is de weg die Jezus zijn leerlingen vroeg te gaan, de Kananeese vrouw en de mensen van alle tijden en van alle volken, ieder van ons. Het geloof opent ons om de ware identiteit van Jezus, zijn nieuwheid en uniciteit, zijn Woord als bron van leven, te kennen en te aanvaarden om een persoonlijke relatie met hem te beleven. De kennis van het geloof groeit, het groeit met het verlangen om de weg te vinden, en uiteindelijk is dat een geschenk van God, dat zich aan ons openbaart niet als iets abstract, zonder gezicht en zonder naam; het geloof beantwoordt eerder aan een Persoon die een relatie van diepe liefde met ons wil aangaan en ons hele leven wil betrekken. Om deze reden moet ons hart elke dag de ervaring van bekering beleven, moet elke dag ons zien overgaan van de mens die opgesloten is in zichzelf naar de mens die openstaat voor Gods handelen, naar de geestelijke mens. Vgl. 1 Kor. 2, 13-14 , die zich laat uitdagen door het Woord van de Heer en zijn eigen leven opent voor zijn Liefde.

Beste broeders en zusters, laten we daarom elke dag ons geloof voeden met het diep beluisteren van Gods Woord, met de viering van de sacramenten, met het persoonlijk gebed als een "kreet" gericht tot Hem en met liefde voor onze naaste. Laten we de voorspraak van de Maagd Maria inroepen, die we morgen zullen beschouwen in haar glorieuze opneming ten hemel in ziel en lichaam, om ons te helpen de vreugde van de ontmoeting met de Heer met ons leven te verkondigen en ervan te getuigen.

Ná het bidden van het Angelus

{...}

(in het Spaans)

Ik begroet liefdevol de Spaanstalige groepen, in het bijzonder de gelovigen uit Cuba, vergezeld van kardinaal Jaime Ortega Alamino, die de eerste pelgrimstocht van Cubanen naar de graven van de heilige Apostelen begeleidt, en ik hernieuw mijn nabijheid en genegenheid jegens alle kinderen van dat geliefde land. Een hartelijke groet ook aan de jongeren van Colombia, Venezuela en Argentinië, alsook aan degenen die zich bij hen voegen op weg naar Madrid voor de Wereldjongerendagen. Ik nodig allen uit om deze apostolische reis naar Spanje, die ik over een paar dagen zal uitvoeren, in het gebed aan te bevelen, zodat daar overvloedige vruchten van christelijk leven van kunnen worden geplukt.

(In het Pools)

Het is vandaag de zeventigste verjaardag van het martelaarschap van heilige Maximiliaan Kolbe in het vernietigingskamp Auschwitz. Zijn heldhaftige liefde is een lichtend teken van de zegevierende aanwezigheid van God in het menselijke drama van haat, lijden en dood. Laten we bidden dat door onze liefde de mensen over de hele wereld deze goddelijke aanwezigheid ervaren.

{...}

Document

Naam: KENNIS VAN HET GELOOF GROEIT MET HET VERLANGEN OM DE WEG TE VINDEN
20e Zondag door het Jaar (Jaar A) - Apostolisch Paleis van Castel Gandolfo
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 14 augustus 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2020, Vert. uit het Spaans: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 10 november 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam