• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De traditie van de Kerk heeft altijd de mening gehuldigd dat het menselijk leven dient te worden beschermd en behoed vanaf het begin ervan, in de diverse stadia van zijn ontwikkeling. Zich opstellend tegenover de zeden van de Grieks-Romeinse wereld, heeft de Kerk vanaf de eerste eeuwen de nadruk gelegd op de afstand die, op dit punt, de christelijke zeden daarvan scheidt. In de Didachè wordt duidelijk gezegd: ‘Gij zult niet door abortus de vrucht van de schoot doden en gij zult niet het reeds geboren kind doen omkomen’. Apostolische Vader, Onderwijs van de Twaalf Apostelen, Didachè. V, 2: ed. Funk, Patres Apostolici Apostolische Vader, Brief van Pseudo Barnabas. XIX, 5, gebruikt dezelfde uitdrukkingen (Funk, l.c. 19-93) Athenagoras onderlijnt dat de christenen de vrouwen die medicijnen gebruiken om abortus op te wekken, als doodslagpleegsters beschouwen; hij veroordeelt de doodslag op kinderen, daaronder begrepen op degenen die nog in de schoot van hun moeder leven, ‘waar zij reeds het voorwerp van de zorgen van de Goddelijke Voorzienigheid zijn’. Athenagoras, Smeekbede voor de Christenen, Legatio pro christianis. 35 (P.G. 6, 970: Sources Chrétiennes (=S.C. 33, p. 166-167) Tertullianus heeft misschien niet altijd dezelfde taal gebezigd; hij bevestigt echter niet minder duidelijk het wezenlijke beginsel: ‘Het is een geanticipeerde doodslag geboorte te verhinderen; het maakt weinig verschil of men een reeds geboren zieleleven uitroeit of dat men het doet verdwijnen gedurende het wordingsproces. Het is reeds een mens, hij die het zal zijn. Tertullianus, Apologeticum. IX, 8 (P.L.I, 371-372: Corp. Christ. 1, p. 103, 1. 31-36)

Document

Naam: DE ABORTU PROCURATO - DECLARATIO
Verklaring over Abortus provocatus
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Franjo Kardinaal Seper
Datum: 18 november 1974
Copyrights: © 1975, Archief van Kerken 30e jrg nr 3
Vert.: Analecta
Bewerkt: 13 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam