• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Belast met de taak het geloof en de moraal in de universele Kerk te bevorderen en te verdedigen, H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, Over de Romeinse Curie, Regimini Ecclesiae Universae (15 aug 1967). III, 1, 29.31 neemt de Congregatie voor de geloofsleer zich voor, deze leer en de essentiële richtlijnen ervan alle gelovigen in herinnering te brengen. Op deze wijze zal zij, de eenheid van de Kerk illustrerend, met de aan de Heilige Stoel eigen autoriteit bevestigen wat de bisschoppen gelukkig al hebben ondernomen. Zij rekent erop dat alle gelovigen, niet uitgezonderd degenen die mogelijkerwijze aan het wankelen gebracht zijn door de controversen en de nieuwe opinies, zullen begrijpen dat het er niet om gaat één opinie tegenover de andere te stellen, maar dat hun een lering wordt aangereikt die de constante opvatting weergeeft van het opperste leergezag, dat de zedelijke orde uiteenzet in het licht van het geloof. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 12. De onderhavige verklaring beschouwt niet alle kwesties die aan de orde kunnen zijn inzake abortus; het behoort tot het terrein van de theologen deze te onderzoeken en erover te discussiëren. Zij herinnert alleen aan enkele fundamentele beginselen, die voor de theologen zelf een licht en een richtlijn moeten zijn en voor alle christenen de bevestiging van fundamentele zekerheden van de katholieke leer. Het is dus duidelijk dat deze verklaring vanzelfsprekend een ernstige verplichting inhoudt voor het geweten van de christenen. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 25 God moge alle mensen verlichten die met hun gehele hart zoeken naar ‘het doen van de waarheid’ (Joh. 3, 21).

Document

Naam: DE ABORTU PROCURATO - DECLARATIO
Verklaring over Abortus provocatus
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Franjo Kardinaal Seper
Datum: 18 november 1974
Copyrights: © 1975, Archief van Kerken 30e jrg nr 3
Vert.: Analecta
Bewerkt: 13 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam