• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het waardeoordeel van een christen kan zich niet beperken tot de horizon van het leven in deze wereld; hij weet dat zich in het tegenwoordige leven een ander leven voorbereidt waarvan de belangrijkheid dusdanig is dat hij op grond daarvan zijn oordeel moet vormen. Raad voor de Openbare Aangelegenheden - Staatssecretariaat, Aan het Wereldcongres van Katholieke Artsen te Barcelona (26 mei 1974). Voorzover dit het menselijk leven betreft, kan men niet spreken van een enkelvoudigheid; veeleer kan men zeggen dat het een bundeling van leven is. Men kan de gebieden van zijn ‘zijn’ niet verkleinen, zonder ze ernstig te verminken; want zij zijn in hun nauwe interactie en afhankelijkheid tot elkaar geordend: het gebied van het lijfelijke, het gebied van het gevoelsleven, het gebied van het geestelijke en deze verder doortrokken van het zielenleven, waar het goddelijk leven, ontvangen door de genade, zich kan ontplooien door bemiddeling van de gaven van de Heilige Geest’ (L’Osservatore Romano, 29 mei 1974) Vanuit dit gezichtspunt bestaat hier op aarde geen absoluut ongeluk, ook al is het een vreselijke last een gehandicapt kind op te voeden. Hierop slaat de omkering van waarden, door de Heer verkondigd: ‘Gelukkig zij die wenen, want zij zullen getroost worden!’ (Mt. 5, 5). Het geluk afmeten naar de afwezigheid van moeite en miserie in deze wereld is de rug toekeren aan het evangelie.

Document

Naam: DE ABORTU PROCURATO - DECLARATIO
Verklaring over Abortus provocatus
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Franjo Kardinaal Seper
Datum: 18 november 1974
Copyrights: © 1975, Archief van Kerken 30e jrg nr 3
Vert.: Analecta
Bewerkt: 13 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam