• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aan het begin van dit jaar heb ik in mijn Paus Franciscus - Toespraak
Tot de leden van het bij de Heilige Stoel geaccrediteerde corps diplomatique (2020)
Sala Regia (9 januari 2020)
gewezen op het drama van de intern ontheemden als een van de uitdagingen van de huidige wereld: “De menselijke conflicten en noodsituaties, die nog verergerd worden door klimatologische ontwrichtingen, vergroten het aantal ontheemden en hebben hun weerslag op mensen die al in een toestand van ernstige armoede leven. Het ontbreekt veel van de landen die door deze situaties worden getroffen, aan adequate structuren die het mogelijk maken tegemoet te komen aan de behoeften van degenen die ontheemd zijn.” Paus Franciscus, Toespraak, Sala Regia, Tot de leden van het bij de Heilige Stoel geaccrediteerde corps diplomatique (2020) (9 jan 2020) 

De Sectie Migranten en Vluchtelingen van het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling heeft de Dicasterie ter Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling
Pastorale Richtlijnen betreffende de Intern Ontheemden (5 mei 2020)
 (Vaticaanstad, 5 mei 2020) gepubliceerd, in een document dat zich ten doel stelt de pastorale activiteiten van de Kerk op dit specifieke terrein te inspireren en te bezielen.

Om deze redenen heb ik besloten deze Boodschap te wijden aan het drama van de intern ontheemden, een drama dat vaak onzichtbaar is en dat de door de COVID-19- pandemie veroorzaakte mondiale crisis nog erger heeft gemaakt. Deze crisis heeft immers door haar hevigheid, ernst en geografische verbreiding zoveel andere menselijke noden die miljoenen mensen treffen, kleiner doen lijken en internationale initiatieven en hulp, die noodzakelijk zijn om mensenlevens te redden, onderaan op de nationale politieke agenda’s geplaatst. Maar “dit is niet de tijd van vergeten. Laat de crisis die wij onder ogen zien, ons niet zoveel andere noden doen vergeten, noden die het lijden van veel mensen met zich mee brengen” Paus Franciscus, Urbi et Orbi, Voorafgaand aan de zegen “Urbi et Orbi” Pasen 2020 - bij het Altaar van de Confessio in de Sint Pietersbasiliek, Jezus Christus is verrezen! - Hij is waarlijk verrezen! (12 apr 2020), 11

In het licht van de tragische gebeurtenissen die 2020 hebben gekenmerkt, breid ik deze Boodschap, gewijd aan de intern ontheemden, uit tot allen die met onzekerheid, verlatenheid, marginalisering en afwijzing ten gevolge van COVID-19 te maken hebben gehad of nog te maken hebben.

Document

Naam: ZOALS JEZUS CHRISTUS, GEDWONGEN TE VLUCHTEN. DE INTERN ONTHEEMDEN OPNEMEN, BESCHERMEN, ONDERSTEUNEN EN INTEGREREN
106e Werelddag van de migrant en de vluchteling (27 sept. 2020)
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 13 mei 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers; eindredactie: A. Kruse MA; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 28 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam