• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Andere relevante situaties zijn die van de patiënt met het aanhoudende gebrek aan bewustzijn, de zogenaamde “vegetatieve staat” of die van de patiënt in de staat van “minimaal bewustzijn”. Het is altijd volledig onjuist om aan te nemen dat de vegetatieve staat, en de staat van het minimale bewustzijn, bij subjecten die autonoom kunnen ademen, tekenen zijn dat de patiënt niet langer een mens is met alle waardigheid die bij personen als zodanig hoort. Integendeel, in deze staten van grootste zwakte moet de persoon worden erkend in zijn intrinsieke waarde en worden geholpen met passende zorg. Het feit dat de zieke jarenlang in deze schrijnende situatie kan blijven zonder enig vooruitzicht op genezing, brengt ongetwijfeld lijden met zich mee voor de verzorgers.

Men mag nooit vergeten dat in zulke pijnlijke situaties de patiënt in deze staat recht heeft op voeding en hydratatie, zelfs als deze wordt toegediend met kunstmatige methoden die in overeenstemming zijn met het principe van de gewone middelen. In sommige gevallen kunnen dergelijke maatregelen disproportioneel worden, omdat de toediening ervan ondoeltreffend is, of procedures met zich meebrengt die een buitensporige last creëren met negatieve resultaten die de voordelen voor de patiënt overstijgen.

In het licht van deze beginselen omvat de verplichting van de zorgverleners niet alleen de patiënt, maar strekt deze zich uit tot de familie of de persoon die verantwoordelijk is voor de zorg van de patiënt, en dient deze te bestaan uit adequate pastorale begeleiding. Er moet adequate ondersteuning worden geboden aan de families die de last van de langdurige zorg voor personen in deze staat dragen. De steun moet erop gericht zijn hun ontmoediging te verminderen en hen te helpen voorkomen dat zij het staken van de behandeling als hun enige optie zien. Zorgverleners moeten voldoende voorbereid zijn op dergelijke situaties, aangezien familieleden naar behoren moeten worden ondersteund.

Katholieke medische instellingen zijn geroepen om trouw te getuigen van de onvervreemdbare ethische plicht om de fundamentele menselijke en christelijke waarden die de identiteit van deze instellingen vormen te respecteren, door zich te onthouden van duidelijk moreel ongeoorloofd gedrag en door hun verklaarde en formele gehoorzaamheid aan de leer van het leergezag van de Kerk. Elke andere actie die niet in overeenstemming is met de doelstellingen en waarden die katholieke gezondheidsinstellingen inspireren, is ethisch gezien onaanvaardbaar en beïnvloedt daarom de toekenning van de kenmerk "katholiek" aan de gezondheidsinstelling zelf.

Document

Naam: SAMARITANUS BONUS
De barmhartige Samaritaan - over de zorg voor mensen in kritieke en terminale levensfasen
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Luis F. Kard. Ladaria S.J.
Datum: 14 juli 2020
Copyrights: © 2020, Liberia Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopige werkvert., alineaverdeling en nummering: redactie
Bewerkt: 22 oktober 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam