• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

In de huidige sociale en culturele context, die nog steeds zo vol uitdagingen zit met betrekking tot de bescherming van het menselijk leven in de meest kritieke fasen van het bestaan, is de rol van het onderwijs onontbeerlijk. Gezinnen, scholen, andere onderwijsinstellingen en parochies moeten onophoudelijk werken om die gevoeligheid voor anderen en hun lijden te wekken en aan te scherpen, waarvan de figuur van de Samaritaan uit het Evangelie het symbool is geworden. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de christelijke zin van het menselijke lijden, Salvifici doloris (11 feb 1984), 29

Pastorale zorg in het ziekenhuis dient de geestelijke en morele vorming tot de werkers in de gezondheidszorg, waaronder artsen en verpleegkundigen, en vrijwilligersgroepen in het ziekenhuis uit te breiden, zodat ze weten hoe ze de noodzakelijke menselijke en psychologische hulp kunnen bieden in de laatste fase van het leven. De psychologische en spirituele zorg van de patiënt tijdens het verloop van de ziekte moet een prioriteit zijn voor de werkers in de pastorale dienst en de gezondheidszorg en zij moeten de patiënt en zijn familie in het middelpunt van de belangstelling plaatsen.

Document

Naam: SAMARITANUS BONUS
De barmhartige Samaritaan - over de zorg voor mensen in kritieke en terminale levensfasen
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Luis F. Kard. Ladaria S.J.
Datum: 14 juli 2020
Copyrights: © 2020, Liberia Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopige werkvert., alineaverdeling en nummering: redactie
Bewerkt: 8 maart 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam