• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Ieder mens heeft het natuurlijke recht om in dit buitengewone uur te worden verzorgd volgens de uitingen van de religie die hij belijdt.

Het sacramentele moment is altijd het hoogtepunt van alle voorgaande pastorale inzet en toewijding en de bron van alles wat volgt.

De Kerk noemt Boete en Verzoening, evenals de Ziekenzalving, de sacramenten van de 'genezing' Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1420, die culmineren in de Eucharistie als voeding voor het eeuwige leven.Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, De pastorale zorg rond de zieken en de ziekenzalving, Ordo unctionis infirmorum eurumque pastoralis curae (7 dec 1972) Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1524 Door de nabijheid van de Kerk ervaart de zieke de nabijheid van Christus die hem begeleidt op de reis naar het Vaderhuis Vgl. Joh. 14, 6 , die hem helpt niet in wanhoop te vervallen Vgl. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 235 en hem steunt in de hoop, vooral wanneer de reis vermoeiender wordt. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 67

Document

Naam: SAMARITANUS BONUS
De barmhartige Samaritaan - over de zorg voor mensen in kritieke en terminale levensfasen
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Luis F. Kard. Ladaria S.J.
Datum: 14 juli 2020
Copyrights: © 2020, Liberia Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopige werkvert., alineaverdeling en nummering: redactie
Bewerkt: 8 maart 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam