• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Met het oog op de legalisering van euthanasie of hulp bij zelfdoding – zelfs als dit eenvoudigweg als een andere vorm van medische hulp wordt beschouwd – moet formele of onmiddellijke materiële samenwerking worden uitgesloten. Dergelijke situaties bieden specifieke gelegenheden voor christelijke getuigenissen waarbij “we God meer moeten gehoorzamen dan de mensen” (Hand. 5, 29). Er bestaat geen recht op zelfmoord of euthanasie: er bestaan wetten, niet om de dood te veroorzaken, maar om het leven te beschermen en het samenleven van mensen te vergemakkelijken. Het is daarom nooit moreel geoorloofd om met dergelijke immorele handelingen samen te werken of in dezen in woord, daad of nalatigheid samen te werken. Het enige authentieke recht is dat de zieke met echte menselijkheid wordt begeleid en verzorgd. Alleen op deze manier kan de waardigheid van de patiënt worden behouden tot het moment van de natuurlijke dood. “Geen enkele gezondheidswerker kan dus de verdediger van een niet-bestaand recht worden, zelfs niet als de persoon in kwestie om euthanasie heeft gevraagd toen hij volledig bij bewustzijn was”. Dicasterie ter Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling, Nieuw Handvest voor de werkers in de gezondheidszorg (6 feb 2017), 151

Document

Naam: SAMARITANUS BONUS
De barmhartige Samaritaan - over de zorg voor mensen in kritieke en terminale levensfasen
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Luis F. Kard. Ladaria S.J.
Datum: 14 juli 2020
Copyrights: © 2020, Liberia Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopige werkvert., alineaverdeling en nummering: redactie
Bewerkt: 8 maart 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam