• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Continuïteit van de zorg omvat de constante plicht om de behoeften van de patiënt te begrijpen: zorgbehoeften, pijnbestrijding, emotionele, affectieve en spirituele behoeften. Zoals blijkt uit de meest uitgebreide klinische ervaring, is palliatieve geneeskunde een kostbaar en onmisbaar instrument om de patiënt te begeleiden in de meest pijnlijke, lijdende, chronische en terminale fase van de ziekte. Zogenaamde palliatieve zorg is de meest authentieke uitdrukking van de menselijke en christelijke actie van zorgzaamheid, het tastbare symbool van medelevend "zijn" dicht bij degenen die lijden. Hun doel is "het lijden in de finale fase van de ziekte te verlichten en tegelijkertijd de zieke te verzekeren van een werkelijk menselijke begeleiding" Paus Franciscus, Toespraak, Tot de deelnemers van de 21ste Plenaire Vergadering van de Pauselijke Academie voor het Leven, "Hulp voor de ouderen en palliatieve zorg", Eenzaamheid is meest zorgwekkende aandoening van ouderen (5 mrt 2015), 5 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 65 Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2279 voor de patiënt, waarbij - voor zover mogelijk - zijn of haar levenskwaliteit en algemene welzijn wordt verbeterd. De ervaring leert dat de toepassing van palliatieve zorg het aantal mensen dat euthanasie nodig heeft drastisch vermindert. Daartoe lijkt het nuttig om, afhankelijk van de economische mogelijkheden, een vastberaden inspanning te leveren om deze zorg te verspreiden onder degenen die deze nodig hebben, niet alleen in de terminale stadia van het leven, maar ook als een geïntegreerde benadering van de zorg met betrekking tot elke chronische en/of degeneratieve pathologie, die een complexe, pijnlijke en onheilspellende prognose voor de patiënt en zijn familie kan hebben. Vgl. Paus Franciscus, Toespraak, Tot de deelnemers van de 21ste Plenaire Vergadering van de Pauselijke Academie voor het Leven, "Hulp voor de ouderen en palliatieve zorg", Eenzaamheid is meest zorgwekkende aandoening van ouderen (5 mrt 2015), 5

Document

Naam: SAMARITANUS BONUS
De barmhartige Samaritaan - over de zorg voor mensen in kritieke en terminale levensfasen
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Luis F. Kard. Ladaria S.J.
Datum: 14 juli 2020
Copyrights: © 2020, Liberia Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopige werkvert., alineaverdeling en nummering: redactie
Bewerkt: 8 maart 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam