• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op de tweede plaats is het voor onszelf een vreugde u aan te kondigen, dat, volgens de wensen van dit Concilie, weldra een bisschoppelijke synode zal worden opgericht Vgl. H. Paus Paulus VI, Motu Proprio, Oprichting van de Synode van Bisschoppen voor de universele Kerk, Apostolica Sollicitudo (15 sept 1965): zij zal bestaan uit bisschoppen die, met onze goedkeuring, in grote meerderheid benoemd zullen worden door de bisschoppenconferenties van de verschillende landen; zij zal door de Paus worden bijeen geroepen volgens de noden van de Kerk, opdat de bisschoppen hem met raad en daad zullen kunnen bijstaan zo dikwijls als hem dit geschikt lijkt voor het algemeen welzijn en nut van de Kerk. Wij menen, dat het overbodig is eraan toe te voegen, dat die hulp van de bisschoppen zeer veel zal bijdragen tot het welzijn van de Heilige Stoel en van de gehele Kerk en in het bijzonder nuttig zal zijn voor de dagelijkse werkzaamheden van de Romeinse Curie, waaraan wij zoveel dank verschuldigd zijn voor de zo belangrijke medewerking, die zij ons verleend heeft; evenals iedere bisschop in zijn diocees, hebben wij de curie voortdurend nodig om het hoofd te kunnen bieden aan onze apostolische zorgen. Nadere aanwijzingen en richtlijnen hierover zullen zo spoedig mogelijk ter kennis van dit Concilie worden gebracht. Wij hebben het echter een eer en een vreugde gevonden u dit in het kort mede te delen om u nog eens persoonlijk een blijk van ons vertrouwen te schenken. Laten wij deze uitstekende en hoopvolle instelling onder de bescherming stellen van de heilige maagd Maria.

Document

Naam: IN HOC LAETEMUR
Bij de opening van de 4e Zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 14 september 1965
Copyrights: © 1965, Katholiek Archief jrg. 20, nr. 44-45, p. 1113-1122
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam