• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

“In den beginne heeft God aan de menselijke gemeenschap het gezamenlijk beheer van de aarde en haar natuurlijke hulpbronnen toevertrouwd, om er zorg voor te dragen.” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2402 God heeft ons gevraagd in zijn Naam de aarde te beheren Vgl. Gen. 1, 28  door haar te bewerken en te verzorgen als een tuin, de tuin van allen. Vgl. Gen. 2, 15  “Terwijl “bebouwen” betekent een terrein ploegen en bewerken, wil “bewaken” zeggen beschermen, verzorgen, behoeden, bewaren, toezicht houden.” Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 67 Maar opgelet, dit mag niet verstaan worden als een vrijkaart om met de aarde te doen wat men wil. Neen. Er bestaat ”een relatie van verantwoordelijke wederkerigheid tussen mens en natuur.” Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 67 Wij ontvangen van de schepping en op onze beurt geven we ook. “Iedere gemeenschap kan uit de aarde nemen wat zij nodig heeft voor eigen overleven, maar zij heeft ook de plicht haar te beschermen.” Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 67  Beide zijden.

Immers, “De aarde gaat aan ons vooraf en is ons geschonken” Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 67, zij werd door God “aan de hele mensheid” geschonken. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2402 Het is dus onze plicht dat haar vruchten voor allen zijn, niet slechts voor enkele. Dit is een sleutelgegeven in onze relatie tot de aardse goederen. De concilievaders van Vaticanum II hebben eraan herinnerd. “Daarom moet de mens, in het gebruiken van deze goederen, de stoffelijke dingen, die hij wettig bezit, niet beschouwen als zijn uitsluitend eigendom, maar ook als gemeenschappelijk eigendom, in deze zin, dat ze niet alleen hem, maar ook de anderen voordeel kunnen opleveren.” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 69 Immers, “Iemand die een goed in eigendom bezit, is als het ware een rentmeester van de voorzienigheid, die dat goed moet laten renderen en daarin anderen moet laten delen.” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2404 Wij zijn rentmeesters, geen eigenaren van de goederen. Rentmeesters. “Ja, maar dat goed is van mij”. Dat is waar, maar om het te beheren, niet om het op egoïstische wijze voor jou te houden.

Document

Naam: DE WERELD GENEZEN - 4. DE UNIVERSELE BESTEMMING VAN DE GOEDEREN EN DE DEUGD VAN DE HOOP
Catechesereeks over de sociale leer en de pandemie - Bibliotheek van het Pauselijk Paleis
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 26 augustus 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 26 augustus 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam