• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Van de 'geheimen' tot het 'Geheim': de weg van Maria
De meditatiecycli voorgesteld door de rozenkrans zijn bij lange na niet uitputtend, maar ze brengen wel naar voren wat essentieel is. Ze wekken een dorst op naar kennis van Christus, die gelest wordt door de pure bron van het Evangelie. Elke afzonderlijke gebeurtenis uit het leven van Christus, zoals blijkt uit het Evangelie, is het een schittering van het mysterie dat al het begrip te boven gaat Vgl. Ef. 3, 19 : het mysterie van het vlees geworden Woord, waarin "de godheid lijfelijk in heel haar volheid woont" (Kol. 2, 9). Daarom legt de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
grote nadruk op de Christusgeheimen en brengt zij onder de aandacht dat "alles in het leven van Jezus in het teken van zijn mysterie staat". Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 515 Het 'duc in altum' van de Kerk van het derde millennium zal worden bepaald door de mate waarin gelovigen in staat zijn binnen te gaan in de "volle rijkdom van het inzicht in Gods geheim, Christus namelijk, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen" (Kol. 2, 2-3). De brandende oproep uit de Brief aan de Efeziërs geldt voor alle gedoopten: "zodat Christus door het geloof woont in uw hart, en u in de liefde geworteld en gegrondvest blijft. Dat u in staat zijt..& bent de liefde te kennen van Christus, die alle kennis te boven gaat; dat u geheel vervuld wordt van de volheid van God" (Ef. 3, 17-19).

Het rozenkransgebed staat ten dienste van dit ideaal: het gebed biedt het 'geheim' dat eenvoudig leidt tot een diepgaande en innerlijke kennis van Christus. We kunnen het de weg van Maria noemen. Het is de weg van het voorbeeld van de Maagd van Nazaret, een vrouw van geloven, zwijgen en luisteren. Het is ook de weg van een mariale devotie geïnspireerd door de kennis van de onafscheidelijke verbintenis tussen Christus en Zijn moeder. De Christusgeheimenzijn in zekere zin ook de geheimen van Zijn moeder, ook al hebben ze niet direct betrekking op haar, omdat ze van en door Hem leefde. Door ons de woorden van de aartsengel Gabriël en de heilige Elisabet in het Wees gegroet eigen te maken, worden we voortdurend aangespoord in Maria, tussen haar armen en in haar hart, de "gezegende vrucht van haar schoot" Vgl. Lc. 1, 42 te zoeken.

Document

Naam: ROSARIUM VIRGINIS MARIAE
Over de allerheiligste Rozenkrans
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 oktober 2002
Copyrights: © 2002, Katholiek Nieuwsblad, 's Hertogenbosch
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam