• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De leer van het Tweede Vaticaanse Concilie over de Kerk en de belangrijke sociale en culturele veranderingen van de laatste decennia hebben sommige bisdommen ertoe aangezet de wijze waarop de pastorale zorg aan de parochiegemeenschappen toevertrouwd wordt te reorganiseren. Dit heeft het mogelijk gemaakt om nieuwe projecten te lanceren, het gemeenschapsgevoel te versterken en onder leiding van de herders een harmonieuze synthese van charisma en roeping ten dienste van de verkondiging van de Blijde Boodschap tot stand te brengen. Deze synthese beantwoordt beter aan de huidige eisen van de evangelisatie.

Aan het begin van zijn pontificaat onderstreepte paus Franciscus het belang van creativiteit of van het zoeken naar nieuwe wegen, waarmee hij bedoelde het zoeken naar de beste manier om het Evangelie te verkondigen. In dit verband concludeerde de paus dat de Kerk en ook het Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
ons veel mogelijkheden en grote vrijheid bieden om hiernaar te zoeken
Paus Franciscus, Toespraak, In gesprek met parochiepriesters van Rome (16 sept 2013)

De onderwerpen van deze instructie creëren een uitstekende gelegenheid voor een pastorale bekering die essentieel missionair is. Ze nodigen de parochiegemeenschappen inderdaad uit om naar buiten te treden. Ze reiken instrumenten aan voor een hervorming, zelfs op structureel vlak, om in een nieuwe stijl van gemeenschap en samenwerking, ontmoeting en nabijheid, barmhartigheid en liefdevolle zorg het Evangelie te verkondigen.

Document

Naam: DE PASTORALE BEKERING VAN DE PAROCHIEGEMEENSCHAP TEN DIENSTE VAN DE MISSIE VAN DE KERK TOT EVANGELISATIE VAN DE KERK
Instructie
Soort: Congregatie voor de Clerus
Auteur: Beniamino Kard. Stella
Datum: 29 juni 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België –IPID
Bewerkt: 26 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam