• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Maar als zij oprecht boete doend in de liefde zijn overleden, voordat zij door waardige vruchten van boetedoening genoegdoening hebben gegeven voor hun begane en nagelaten zaken: dan worden de zielen van hen na de dood gereinigd door reinigings- of louteringsstraffen, zoals broeder Johannes Parastron O.F.M. ons heeft uitgelegd: en om straffen van die soort te verlichten zijn van voordeel voor hen de voorbeden van levende gelovigen, namelijk Misoffers, gebeden en aalmoezen en andere werken van vroomheid, die door de gelovigen voor andere gelovigen gewoonlijk worden verricht volgens de richtlijnen van de Kerk.

Document

Naam: SESSIO IV - PROFESSIO FIDEI MICHAELIS PALAEOLOGI
4e Zitting - Geloofsbelijdenis van Keizer Michael Palaiologos
Soort: 2e Concilie van Lyon
Datum: 6 juli 1274
Copyrights: © 2020, Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: George Dölle pr., Lucas Verlinden, Bram Witvliet
Bewerkt: 10 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam