• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wij geloven dat er één ware heilige katholieke en apostolische Kerk is, waarin één heilig Doopsel wordt gegeven en een ware vergeving van alle zonden. Wij geloven ook in de ware wederopstanding van dit vlees, dat wij nu dragen, en in het eeuwige leven. Wij geloven ook dat van het Nieuwe en het Oude Testament, van de Wet, en van de Profeten en van de Apostelen de almachtige God en Heer de enige inspirator is.

Dit is het ware katholieke geloof, en dit houdt en verkondigt de hoogheilige Roomse Kerk in de bovengenoemde artikelen. Maar wegens diverse dwalingen, door sommigen uit onwetendheid en anderen uit kwade wil ingebracht, zegt en verkondigt zij:

Zij, die na het Doopsel in zonden vervallen, moeten niet opnieuw gedoopt worden, maar door ware boetedoening verkrijgen zij vergiffenis van hun zonden.

Document

Naam: SESSIO IV - PROFESSIO FIDEI MICHAELIS PALAEOLOGI
4e Zitting - Geloofsbelijdenis van Keizer Michael Palaiologos
Soort: 2e Concilie van Lyon
Datum: 6 juli 1274
Copyrights: © 2020, Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: George Dölle pr., Lucas Verlinden, Bram Witvliet
Bewerkt: 10 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam