• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Maar deze overwegingen verklaren slechts ten dele de feestelijk en suggestieve atmosfeer van Kerstmis. Zoals bekend, ligt voor de gelovigen het authentieke fundament van de vreugde van dit feest in het feit, dat het eeuwige Woord, volmaakt beeld van de Vader, het "vlees" heeft aangenomen, als hulpeloos kind dat solidair is met de zwakke en sterfelijke mensen. In Jezus is God zelf ons nabij gekomen en blijft onder ons, als een onschatbare gave die met nederigheid ontvangen moet worden in het leven van alledag.

In de geboorte van de Zoon van God uit de maagdelijke schoot van een nederig meisje, Maria van Nazareth, herkennen de christenen de oneindige goedheid van de Allerhoogste jegens de mens. Dit gebeuren vormt, samen met de dood en de verrijzenis van Christus, het hoogtepunt van de geschiedenis.

In de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi vinden wij een hymne waarmee de jonge Kerk haar dankbaarheid en verwondering uitdrukte ten aanzien van het verheven geheim van God, die zich solidair maakt met de menselijke gebeurtenissen: "Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd, Hij werd gehoorzaam tot de dood, tot de dood aan een kruis" (Fil. 2, 6-8).

In de loop van de eerste eeuwen heeft de Kerk met bijzondere vasthoudendheid dit Geheim verdedigd tegen de verschillende ketterijen die steeds weer de ware mensheid van Jezus ontkenden, zijn werkelijke goddelijk kindschap, zijn goddelijkheid, de eenheid van zijn Persoon, en zo ertoe neigden om de buitengewone en verrassende inhoud ervan te verminderen en de buitengewone en troostvolle boodschap die deze brengt aan de mens van alle tijden te verzwakken.

De Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
herinnert ons dat "het unieke en geheel bijzondere gebeuren van de Incarnatie van de Zoon van God niet betekent, dat Jezus Christus deels God en deels mens is, noch dat Hij het resultaat is van een onduidelijk mengsel van iets goddelijks en iets menselijks. Hij is waarlijk mens geworden, terwijl Hij waarlijk God is gebleven. Jezus Christus is waarlijk God en waarlijk mens" Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 464.

Document

Naam: KERSTFEEST EN DE FUNDAMENTELE MENSELIJKE WAARDEN
Kerstmis 1995
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Audiƫntie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 20 december 1995
Copyrights: © 1995, Katholiek Nieuwsblad, 's Hertogenbosch
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam