• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Sommigen proberen de realiteit te ontvluchten door zich terug te trekken in hun eigen kleine wereld. Anderen laten zich er niet door afschrikken en nemen hun toevlucht tot destructief geweld. Maar

"tussen egoïstische onverschilligheid en gewelddadig protest is er altijd een andere mogelijkheid: dialoog. Dialoog tussen generaties, onderlinge dialoog binnen een volk, want wij vormen dat volk; de bereidheid om te geven en te ontvangen en voor de waarheid open te staan.

Een land floreert als er een constructieve dialoog plaatsvindt tussen zijn vele rijke culturele componenten: populaire cultuur, universitaire cultuur, jeugdcultuur, artistieke en technologische cultuur, economische cultuur, gezinscultuur en mediacultuur." Paus Franciscus, Toespraak, Gemeentelijk theater van Rio de Janeiro (Brazilië), Tijdens de ontmoeting met de leidende klasse (27 juli 2013)

Dialoog wordt vaak verward met iets heel anders: de koortsachtige gedachtewisseling op sociale netwerken, heel vaak gebaseerd op niet zo betrouwbare informatie uit de media. Die uitwisselingen zijn slechts parallelle monologen, die soms door hun scherpe en agressieve toon enige aandacht trekken. Maar monologen engageren niemand, aangezien hun inhoud vaak opportunistisch en tegenstrijdig is.

Het gekakel in de media verhindert vaak de dialoog, omdat iedereen zich koppig en ongenuanceerd vastklampt aan zijn of haar eigen ideeën, belangen en keuzes, onder het mom dat de anderen zich vergissen. Het is gemakkelijker om de tegenstander snel in diskrediet te brengen en te beledigen dan om een open en respectvolle dialoog te voeren, die overeenstemming op een dieper niveau nastreeft. Het ergste is dat deze taal, eigen aan de mediacontext van politieke campagnes, zo wijdverbreid is dat iedereen er dagelijks gebruik van maakt. Het debat wordt vaak gemanipuleerd door machtige belangengroepen die de publieke opinie op een oneerlijke manier in hun voordeel proberen te beïnvloeden. Die vorm van manipulatie wordt niet alleen gebruikt door regeringen, maar ook in de economie, de politiek, de media, de religie en op andere gebieden. Soms vergoelijken of verontschuldigen wij die praktijk als de dynamiek ervan overeenkomt met onze eigen economische of ideologische belangen, maar vroeg of laat keert ze zich tegen diezelfde belangen.

Het gebrek aan dialoog betekent dat niemand in deze afzonderlijke sectoren het algemeen welzijn vooropstelt, maar dat iedereen de voordelen van de macht nastreeft of, in het beste geval, zoekt naar een manier om anderen hun ideeën op te leggen. Zo worden rondetafelgesprekken afgezwakt tot onderhandelingen waarin individuen proberen de meeste macht en de grootst mogelijke voordelen in de wacht te slepen in plaats van samen te zoeken naar wat het algemeen welzijn kan bevorderen. De helden van de toekomst zullen diegenen zijn die deze ongezonde logica kunnen doorbreken en op een respectvolle wijze de waarheid boven het persoonlijk belang kunnen behartigen. Als God het wil, komen deze helden stilletjes aan het licht in het hart van onze samenleving!

Document

Naam: FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België
Bewerkt: 20 februari 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam