• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Naast hun onvermoeibare activiteiten zijn politici natuurlijk ook mensen. Ze zijn geroepen om liefdevol hun dagelijkse interpersoonlijke relaties te beleven. Als mensen moeten ze beseffen dat

"de moderne wereld, met haar technische vooruitgang, geneigd is om de bevrediging van de menselijke behoeften almaar rationeler aan te pakken door een etiket erop te kleven en ze over verschillende diensten te verspreiden. Almaar minder worden mensen bij naam genoemd, almaar minder worden ze behandeld als persoon, als dat unieke wezen in de wereld, met zijn of haar eigen gevoelens, lijden, problemen, vreugde en familie. Hun ziekten mogen alleen bekend worden om hen te kunnen genezen, hun financiële behoeften alleen om erin te kunnen voorzien, hun behoefte aan een dak boven hun hoofd alleen om ze onderdak te kunnen bieden, hun behoefte aan ontspanning en vrije tijd alleen om die te organiseren." 

Toch mogen we nooit vergeten

"dat het liefhebben van de meest onbeduidende mens als broeder, alsof er niemand anders in de wereld is dan hij, niet als tijdverspilling kan worden beschouwd."  René Voillaume, Frères de tous, éd. du Cerf, Parijs (1968), p. 12-13

Ook de politiek moet ruimte maken voor tedere liefde.

"Wat is tederheid? Het is liefde die de ander heel concreet nabij komt. Het is een beweging die vertrekt vanuit het hart en zichtbaar wordt in de ogen, de oren en de handen. […] Tederheid is de weg die de sterkste en moedigste vrouwen en mannen gevolgd hebben." Paus Franciscus, Boodschap, Videoboodschap op de TED-conferentie van Vancouver (26 apr 2017) 

Te midden van de dagelijkse politieke beslommeringen

"moeten de kleinsten, de zwaksten, de armsten onze tederheid opwekken. Zij hebben het recht om onze ziel, ons hart in te palmen. Ja, ze zijn onze broeders en zusters, en wij moeten ze als zodanig liefhebben en met zorg omringen." Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 5. Broers en zussen (18 feb 2015), 6

Dit alles kan ons helpen te beseffen dat het niet altijd gaat om het behalen van grote successen aangezien die niet altijd mogelijk zijn. In de politiek mogen we niet vergeten dat

"voorbij iedere uiterlijke schijn, ieder mens oneindig heilig is en onze liefde en toewijding verdient. Als ik in staat ben een enkel persoon te helpen om beter te leven, dan is het geschenk dat mijn leven is, de moeite waard. Het is mooi een gelovig Godsvolk te zijn. En wij bereiken de volheid wanneer we muren slechten en ons hart vervuld is van gezichten en namen!." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 274

De grote doelen van onze dromen en plannen, kunnen slechts gedeeltelijk bereikt worden. Maar wie de politiek liefheeft en ze niet langer ziet als een zoektocht naar macht

"is zeker ervan dat wat we met liefde hebben gedaan, niet verloren zal gaan, zoals geen enkele van onze eerlijke zorgen om de anderen en net zomin zal geen enkele daad van liefde tegenover God verloren gaan, geen enkele genereuze krachtinspanning, geen enkele pijnlijke volharding. Dat alles doordringt de wereld als een kracht van leven." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 279

Daarom is het echt nobel om, vertrouwend op de verborgen kracht van de zaadjes van goedheid die we zaaien, processen in gang te zetten waarvan anderen de vruchten zullen plukken. Goede politiek combineert liefde met hoop en vertrouwen in de reserves van goedheid die, ondanks alles, in ieder mensenhart aanwezig zijn. Daarom wordt

"het authentieke politieke leven, gebouwd op respect voor de wet en op een loyale dialoog tussen mensen, voortdurend vernieuwd vanuit de overtuiging dat elke vrouw, elke man en elke generatie de belofte van nieuwe relationele, intellectuele, culturele en spirituele mogelijkheden in zich dragen." Paus Franciscus, Boodschap, Wereldvredesdag 2019, Goede politiek staat ten dienste van de vrede (8 dec 2018), 5

Vanuit dit oogpunt is politiek nobeler dan aanstellerij, marketing en het gespin van de media. Die zaaien niets anders dan verdeeldheid, vijandschap en een somber cynisme dat niet in staat is om mensen te mobiliseren rond een gemeenschappelijk project. Soms doen we bij het denken aan de toekomst goed eraan ons af te vragen: ‘Waarom doe ik het?’, ‘Wat wil ik echt bereiken? Als we daarover geregeld nadenken zullen de vragen na verloop van tijd niet zijn: ‘Hoeveel mensen waren het met mij eens? Hoeveel mensen hebben er op mij gestemd? Hoeveel mensen hadden een positief beeld van mij?’ De echte, en misschien soms pijnlijke, vragen zullen zijn: ‘Hoeveel liefde heb ik in mijn werk gestoken? Hoe heb ik mensen vooruitgeholpen? Welk impact had ik op de samenleving? Welke banden heb ik gesmeed? Welke positieve krachten heb ik opgewekt? Hoeveel sociale vrede heb ik gezaaid? Wat heb ik bereikt in de functie die mij was toevertrouwd?’

Document

Naam: FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België
Bewerkt: 20 februari 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam