• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Erkennen dat alle mensen onze broeders en zusters zijn, en zoeken naar sociale vriendschap die iedereen insluit, is niet zomaar een utopie. Het vereist vastberadenheid en het effectieve zoeken naar wegen om dit doel te realiseren. Elk engagement in die richting wordt een nobele oefening in naastenliefde. Want een individu kan een persoon in nood helpen, maar wanneer hij zich bij anderen aansluit om sociale processen van broederlijkheid en gerechtigheid voor iedereen te creëren, betreedt hij

"het terrein van de grootste vorm van naastenliefde, de politieke liefde."  Paus Pius XI, Toespraak, fragmenten, Tot de leden van de FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana) (18 dec 1927)

Het is een kwestie van streven naar een sociale en politieke orde waarvan de ziel de sociale liefde is. Vgl. Paus Pius XI, Encycliek, Over de Katholieke Missie, Rerum Ecclesiae (28 feb 1926), 88 Opnieuw roep ik op tot het in eer herstellen van de politiek

"die een nobele roeping is. Ze is een van de meest waardevolle vormen van naastenliefde, want ze zoekt het algemeen welzijn." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 205

Elk engagement dat geïnspireerd is door de sociale leer van de

"Kerk is doordrongen van de liefde die, volgens de leer van Christus, de synthese van heel de Wet is Vgl. Mt. 22,36-40 ." Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 2

Dit veronderstelt dat men erkent dat

"de liefde die vol is van kleine gebaren van wederzijdse liefde, ook het burgerlijke en politieke leven betreft en zichtbaar wordt in alle handelingen die een betere wereld trachten op te bouwen." Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 231

Daarom komt de liefde niet alleen tot uiting in intieme en nabije relaties, maar ook in

"macrorelaties – in sociale, economische en politieke verbanden." Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 2

Deze politieke liefde veronderstelt dat we een sociaal gevoel ontwikkeld hebben dat elke individualistische mentaliteit overstijgt:

"De sociale liefde doet ons houden van het algemeen welzijn, ze doet ons daadwerkelijk het goede voor alle personen zoeken, die niet alleen worden beschouwd als individuen, maar die ook worden bekeken vanuit de sociale dimensie die hen verenigt." Pauselijke Raad "Justitia et Pax", Compendium van de Sociale Leer van de Kerk (26 okt 2004), 207 

Ieder van ons is maar ten volle een persoon als we tot een volk behoren, en tegelijkertijd zijn er geen volkeren zonder respect voor de individualiteit van elke persoon. Volk en persoon zijn correlatieve termen. Toch zijn er tegenwoordig pogingen om mensen te reduceren tot geïsoleerde individuen die gemakkelijk gedomineerd kunnen worden door machten die ongeoorloofde belangen nastreven. Goede politiek zal manieren zoeken om gemeenschappen op elk niveau van het sociale leven op te bouwen, om de globalisering te herijken en te heroriënteren en zo de ontwrichtende effecten ervan te vermijden.

Document

Naam: FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België
Bewerkt: 27 april 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam