• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Er is een andere manier om de andere te laten verdwijnen, die niet gericht is op landen maar op mensen. Het is de doodstraf. De heilige Johannes Paulus II heeft duidelijk en resoluut verklaard dat het op moreel gebied ontoereikend is en op strafrechtelijk gebied niet meer nodig is. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 56 Het is niet mogelijk om aan een omkering van dit standpunt te denken. Vandaag zeggen we duidelijk dat "de doodstraf ontoelaatbaar is " Paus Franciscus, Toespraak, Tot de deelnemers aan de ontmoeting georganiseerd door de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie, Doodstraf en "ontwikkeling van de geloofsleer" (11 okt 2017), 8 en de Kerk is vastbesloten om de afschaffing ervan in de hele wereld voor te stellen. Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Aan de Bisschoppen betreffende de nieuwe redactie van nr 2267 van de Catechismus van de Katholieke Kerk over de doodstraf (3 aug 2018)

Het Nieuwe Testament vraagt de mensen om het recht niet in eigen hand te nemen Vgl. Rom. 12, 17.19 , maar erkent de noodzaak voor de autoriteiten om straffen op te leggen aan hen die kwaad doen. Vgl. Rom. 13, 4 Vgl. 1 Pt. 2, 14 In feite "heeft het maatschappelijk leven waarin een georganiseerde gemeenschap centraal staat, regels voor coëxistentie nodig, en de moedwillige schending daarvan vereist passende correctie.". Paus Franciscus, Toespraak, Tijdens een ontmoeting met een delegatie van de Internationale Vereniging voor het Strafrecht (AIDP), Over strafrecht, het bestraffen van ernstige misdaden en de menselijke waardigheid (23 okt 2014), 3 Dit houdt in dat het legitieme overheidsgezag "straffen kan en moet opleggen die in verhouding staan tot de ernst van de misdrijven " Pauselijke Raad "Justitia et Pax", Compendium van de Sociale Leer van de Kerk (26 okt 2004), 402 en dat de rechterlijke macht "de noodzakelijke onafhankelijkheid op het gebied van het recht" moet worden gegarandeerd.

Vanaf de eerste eeuwen van de kerk waren sommigen duidelijk tegen de doodstraf. Zo betoogde Lactantius dat "er geen onderscheid moet worden gemaakt: het zal altijd een misdaad zijn om een man te doden". Paus Nicholas I vermaande: "Streef ernaar om niet alleen elk van de onschuldigen, maar ook alle schuldigen van de doodstraf te bevrijden. Ter gelegenheid van het vonnis tegen bepaalde moorden die priesters hadden vermoord, vroeg de heilige Augustinus de rechter om het leven van de moordenaars niet te nemen, en hij rechtvaardigde het op deze manier: "Niet dat wij hiermee willen voorkomen dat de vrijheid om misdaden te plegen wordt ontnomen aan kwaadaardige individuen, maar wij wensen dat het voor dit doel voldoende is dat zij, door hen in leven te laten en zonder hen in enig deel van het lichaam te verminken, door de repressieve wetten toe te passen, worden afgeleid van hun ongezonde gejaagdheid om terug te keren naar een gezond en rustig leven, of dat zij, onttrokken aan hun kwade werken, worden beziggehouden met een aantal nuttige werkzaamheden. Ook dit is een veroordeling, maar wie zou niet begrijpen dat het meer een voordeel is dan een kwelling, aangezien de brutaliteit van de wreedheid niet vrij wordt gelaten en het medicijn van het berouw niet wordt weggenomen? [...] Wees verachtelijk tegen onrechtvaardigheid om de mensheid niet te vergeten; ontlucht de wraakzucht niet tegen de wreedheden van de zondaars, maar draai uw wil om hun wonden te helen.

Angsten en wrokgevoelens leiden er gemakkelijk toe dat men straf op een wraakzuchtige, wanneer niet wreed, manier begrijpt in plaats van het te beschouwen als een onderdeel van een proces van genezing en sociale reïntegratie. Vandaag de dag "wordt er zowel op sommige gebieden van de politiek als in sommige media soms aangezet tot geweld en wraak, zowel in het openbaar als privé, niet alleen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor het plegen van misdaden, maar ook tegen degenen die ervan verdacht worden, al dan niet gegrond, de wet te hebben overtreden". 

Er is een tendens om bewust vijanden op te bouwen: stereotiepe figuren, die zich concentreren op alle kenmerken die de samenleving als bedreigend ervaart of interpreteert. De mechanismen van de vorming van deze beelden zijn dezelfde die in zijn tijd de uitbreiding van racistische ideeën mogelijk maakten" Dit heeft de gewoonte gemaakt om zijn toevlucht te nemen tot preventieve gevangenisstraf, gevangenisstraf zonder vonnis en vooral de doodstraf in sommige landen bijzonder riskant gemaakt.

Ik wil benadrukken dat "het onmogelijk is om je voor te stellen dat staten vandaag de dag geen andere middelen kunnen hebben dan de doodstraf om het leven van andere mensen te verdedigen tegen de onrechtvaardige agressor". Bijzonder ernstig zijn de zogenaamde buitengerechtelijke of buitengerechtelijke executies, die "opzettelijk zijn gepleegd door bepaalde staten en hun agenten, vaak worden doorgegeven als botsingen met criminelen of worden voorgesteld als ongewenste gevolgen van het redelijke, noodzakelijke en evenredige gebruik van geweld om de wet af te dwingen.

De argumenten tegen de doodstraf zijn talrijk en bekend. De Kerk heeft terecht de nadruk gelegd op een aantal van hen, zoals de mogelijkheid van het bestaan van een gerechtelijke dwaling en het gebruik van de doodstraf door totalitaire en dictatoriale regimes, die de doodstraf gebruiken als een middel om politieke dissidentie te onderdrukken of religieuze en culturele minderheden te vervolgen, die allemaal "misdadigers" zijn volgens hun respectievelijke wetten. Alle Christenen en mensen van goede wil worden daarom vandaag opgeroepen om niet alleen te strijden voor de afschaffing van de doodstraf, of die nu legaal of illegaal is, en in welke vorm dan ook, maar ook om de omstandigheden in de gevangenissen te verbeteren, met respect voor de menselijke waardigheid van de personen die van hun vrijheid zijn beroofd. En dit, ik verbind met levenslange gevangenisstraf. [...] Levenslange gevangenisstraf is een verborgen doodvonnis."

Laten we niet vergeten dat "zelfs de moordenaar zijn persoonlijke waardigheid niet verliest en dat God er zelf garant voor staat". De ferme afwijzing van de doodstraf laat zien in hoeverre het mogelijk is de onvervreemdbare waardigheid van ieder mens te erkennen en toe te geven dat hij of zij een plaats heeft in deze wereld. Aangezien, als ik het niet ontken aan de ergste misdadigers, zal ik het aan niemand ontzeggen, zal ik iedereen de kans geven om deze planeet met mij te delen, ondanks wat ons misschien scheidt.

Christenen die twijfelen en zich verleid voelen om toe te geven aan elke vorm van geweld, nodig ik uit om de aankondiging in het boek Jesaja te herdenken: "Zij zullen hun zwaarden breken en ploegen". (Jes. 2, 4) Voor ons neemt deze profetie vlees in Jezus Christus, die voor een door geweld opgewonden discipel stevig zei: "Zet uw zwaard in de plaats, want allen die het zwaard opnemen zullen door het zwaard sterven". (Mt. 26, 52). Het was een echo van die oude vermaning: "Ik zal een verslag van het leven van de mens aan de mens, aan elk van zijn broers geven. Wie het bloed van de mens vergieten, door de mens zal zijn bloed vergoten worden" (Gen. 9, 5-6). Deze reactie van Jezus, die spontaan uit zijn hart kwam, gaat verder dan de afstand van eeuwen en komt vandaag de dag tot ons als een constante herinnering.

Document

Naam: FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Gedeeltelijke voorlopige werkvertaling vanuit een Spaanse editie: redactie
Bewerkt: 19 januari 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam