• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De diepe overtuiging dat de aardse goederen een gemeenschappelijke bestemming hebben, vereist tegenwoordig dat dit principe ook geldt voor landen, hun territoria en hun hulpbronnen. Als we dit niet alleen vanuit het oogpunt van de legitimiteit van het privé-eigendom en de rechten van de burgers van een bepaald land bekijken, maar ook vanuit het eerste principe van de gemeenschappelijke bestemming van de goederen, dan kunnen we bevestigen dat elk land ook het land van de vreemdeling is, aangezien de hulpbronnen van een gebied niet mogen ontzegd worden aan een noodlijdende die van ergens anders komt. Want, zoals de bisschoppen van de VS leerden, zijn er fundamentele rechten die

"voorafgaan aan elke samenleving omdat ze voortvloeien uit de inherente waardigheid van elke persoon als een schepsel Gods." Verenigde Staten van Amerika, Open wide our Hearts: The enduring Call to Love (1 nov 2018)

Dit veronderstelt ook een andere manier om de relaties en wisselwerking tussen landen te begrijpen. Als iedere persoon een onvervreemdbare waardigheid heeft, als iedere mens mijn broeder of zuster is, en als de wereld echt van iedereen is, maakt het niet uit of iemand hier geboren is of buiten de grenzen van zijn eigen land woont. Mijn land is ook medeverantwoordelijk voor zijn of haar ontwikkeling, ook al kan het die verantwoordelijkheid op verschillende manieren opnemen. Het kan hen hartelijk verwelkomen wanneer ze zich in hachelijke situaties bevinden of werken aan de verbetering van de levensomstandigheden in hun geboorteland of geen corrupte systemen steunen die de waardige ontwikkeling van hun volk belemmeren door de natuurlijke hulpbronnen te exploiteren of te plunderen. Wat voor de landen geldt, geldt ook voor de verschillende regio’s binnen elk land, omdat daartussen vaak grote ongelijkheden bestaan. Soms leidt het onvermogen om de gelijke menselijke waardigheid te erkennen ertoe dat de meer ontwikkelde regio’s van sommige landen zich willen bevrijden van de ‘last’ van de armere regio’s om hun consumptieniveau verder te verhogen.

We hebben het hier over een nieuw netwerk van internationale relaties, omdat er geen manier is om de ernstige problemen van onze wereld op te lossen als we louter blijven denken in termen van wederzijdse bijstand tussen individuen of kleine groepen. We mogen ook niet vergeten dat

"de ongelijkheid niet alleen individuen maar hele landen treft en ze ons verplicht na te denken over een ethiek van de internationale relaties." Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 51

En gerechtigheid vereist dat niet alleen de individuele rechten, maar ook de sociale rechten en de rechten van volkeren erkend en gerespecteerd worden. Vgl. Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 6 Dit betekent dat we een manier moeten vinden om

"het fundamentele recht van volkeren op hun voortbestaan en vooruitgang te waarborgen" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 35,

een recht dat soms ernstig door de druk van de buitenlandse schuld belemmerd wordt. In veel gevallen is de afbetaling van die schuld niet bevorderlijk voor de ontwikkeling, maar onderwerpt ze die ook aan vele voorwaarden.

Vasthoudend aan het principe dat elke rechtmatig aangegane schuld terugbetaald moet worden, mag de manier waarop veel arme landen deze plicht tegenover de rijke landen nakomen, hun voortbestaan en groei niet in gevaar brengen.

Dit alles vraagt beslist een andere mentaliteit. Voor wie geen poging doet om zich in die manier van denken te verdiepen, zal wat ik aan het zeggen ben erg onrealistisch in de oren klinken. Anderzijds, als we het grote principe aanvaarden dat er rechten zijn die voortkomen uit onze onvervreemdbare menselijke waardigheid, dan kunnen we de uitdaging aan om ons een nieuwe mensheid voor te stellen. We kunnen streven naar een wereld die voorziet in land, huisvesting en werk voor iedereen. Dit is de ware weg naar vrede, niet de zinloze en kortzichtige strategie van het zaaien van angst en wantrouwen tegenover bedreigingen van buitenaf. Want een echte en duurzame vrede zal alleen mogelijk zijn

"op basis van een wereldwijde ethiek van solidariteit en samenwerking ten dienste van een toekomst die door onderlinge afhankelijkheid en medeverantwoordelijkheid binnen de hele menselijke familie bewerkt wordt." Paus Franciscus, Toespraak, “Atomic Bomb Hypocenter” Park, Nagasaki (Japan), Over nucleaire wapens (24 nov 2019)

Document

Naam: FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België
Bewerkt: 20 februari 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam