• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Mensen kunnen bepaalde gewoontes ontwikkelen die op morele waarden kunnen lijken: standvastigheid, soberheid, hard werken en vergelijkbare deugden. Maar als de handelingen van de verschillende morele deugden correct gericht moeten worden, moeten we rekening houden met de mate waarin ze openheid op en eenheid met anderen koesteren. Die dynamiek krijgen ze pas in en door de naastenliefde die God erin stort. Zonder naastenliefde krijgen we anders misschien alleen maar schijndeugden, die niet in staat zijn om het leven in gemeenschap in stand te houden. Daarom beweerde Sint-Thomas van Aquino ook - terwijl hij Sint-Augustinus citeerde - dat de zelfbeheersing van een vrek in de verste verte niet deugdzaam is. Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II, q. 23, art. 7 Vgl. H. Augustinus, Contra Julianum. 4,18 PL 44, col. 748: Hoeveel genoegens ontnemen de gierigaards zichzelf om hun schatten te vergroten of uit angst ze te zien afnemen!

En Sint-Bonaventura van zijn kant leerde dat de andere deugden, zonder de naastenliefde, strikt genomen de geboden niet vervullen

"zoals God wil dat ze worden vervuld." H. Bonaventura, Commentaar op boek III van de Sententiae Petrus Lombardi, Commentaria in III librum Sententiarum Petri Lombardi,. Dist. 27, a. 1, q. 1, concl. 4

De spirituele status van iemands leven wordt gemeten aan de hand van de liefde, die uiteindelijk

"het criterium blijft voor de definitieve beslissing over de waarde van een mensenleven of het gebrek eraan." Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 15 

Toch denken sommige gelovigen nog altijd dat hun aanzien erin bestaat hun eigen ideologie op te leggen aan anderen of de waarheid op een gewelddadige manier te verdedigen of nog in indrukwekkende demonstraties van kracht. Wij, gelovigen, moeten allemaal erkennen dat de liefde op de eerste plaats komt: liefde mag nooit in gevaar worden gebracht en het grootste gevaar schuilt in het niet-liefhebben. Vgl. 1 Kor. 13, 1-13

Sint-Thomas van Aquino probeerde uit te leggen waaruit de ervaring van de liefde, die God met zijn genade mogelijk maakt, bestaat. Hij omschrijft ze als een beweging van aandacht voor de ander waarbij we

"de geliefde ander beschouwen als op de een of andere manier verbonden met onszelf." H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II, q. 27, art. 2, resp. 

Onze genegenheid voor de andere zorgt ervoor dat we vrijelijk verlangen zijn of haar welzijn te zoeken. Dat alles komt voort uit een gevoel van waardering, een appreciatie van de waarde van de ander. Dat is uiteindelijk de idee achter het woord ‘naastenliefde’: diegenen die ik graag zie, ligt me het meest na aan het hart; hij of zij is me

"dierbaar: duur, kostbaar, van grote waarde." H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I-II, q. 26, a. 3, resp. 

En

"uit de liefde die we voor een ander koesteren, komt al het goede dat we hem of haar schenken." H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I-II, q. 110, a. 1, resp.

Liefde is dus meer dan alleen een opeenvolging van welwillende handelingen. Die acties vinden hun oorsprong in een verbintenis die altijd meer op de andere is gericht en die hem of haar als kostbaar, waardevol, welgevallig en mooi beschouwen, afgezien van hun fysieke of morele verschijning. Onze liefde voor de andere, voor wie hij of zij is, zet ons ertoe aan het beste voor zijn of haar leven te zoeken. Alleen door deze manier van omgaan met elkaar te cultiveren, zullen we een sociale vriendschap die niemand uitsluit en een broederlijkheid die voor iedereen openstaat, mogelijk maken.

Document

Naam: FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België
Bewerkt: 27 april 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam