• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ondanks al deze donkere wolken, die niet mogen worden genegeerd, zou ik het op de volgende pagina’s toch graag willen hebben over vele nieuwe wegen van hoop. Want God blijft overvloedig zaadjes van goedheid zaaien in onze menselijke familie. De recente pandemie leerde ons om alle mensen om ons heen te erkennen en te waarderen die, in volle paniek, op de crisis reageerden door hun leven op het spel te zetten. We begonnen ons te realiseren dat ons leven onlosmakelijk verweven is met en gedragen wordt door gewone mensen, die moedig en zonder aarzelen de beslissende bladzijden van onze gedeelde geschiedenis hebben geschreven: artsen, verpleegkundigen, apothekers, winkeliers en supermarktmedewerkers, schoonmaakpersoneel, verzorgers, transportmedewerkers, mannen en vrouwen die essentiële diensten en de openbare veiligheid verzekeren, vrijwilligers, priesters en religieuzen ... Ze begrepen dat niemand in zijn eentje wordt gered. Vgl. Paus Franciscus, Urbi et Orbi, "Urbi et Orbi" - Bijzonder moment van gebed ten tijde van de epidemie (2020) - Narthex van de Sint Pieter, "Waarom ben je bang? Heb je nog geen vertrouwen?" - (27 mrt 2020), 6

Ik nodig iedereen uit tot hernieuwde hoop, want hoop

"appelleert aan iets dat diep geworteld is in elk mensenhart, onafhankelijk van onze concrete levensomstandigheden en historische context. Hoop spreekt tot ons over een dorst, een streven, een verlangen naar een leven van vervulling, een verlangen om grote dingen te bereiken, dingen die ons hart vullen en onze geest verheffen tot hooggestemde zaken als waarheid, goedheid en schoonheid, gerechtigheid en liefde. [...] Hoop schrijven we in vetjes; hoop kan verder kijken dan persoonlijk gemak, de kleine zekerheden en compensaties die onze horizon beperken, en het kan ons ontvankelijk maken voor grootse idealen die het leven mooier en waardevoller maken." Paus Franciscus, Toespraak, Havana (Cuba), Tot de jongeren in het cultureel centrum Padre Félix Varela (20 sept 2015)

Laten we daarom verder stappen op de paden van de hoop.

Document

Naam: FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België
Bewerkt: 27 april 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam