• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Er is een episode in zijn leven die ons zijn grenzeloze hart laat zien, dat in staat is om verder te gaan dan de afstanden van herkomst, nationaliteit, kleur of religie. Het is zijn bezoek aan sultan Malik-el-Kamil in Egypte, dat veel voor hem betekende vanwege zijn armoede, de weinige middelen die hij had, de afstand en de verschillen in taal, cultuur en religie. Deze reis, op dat historische moment dat gekenmerkt werd door de kruistochten, toonde nog meer de grootsheid van de liefde die zo groot was dat hij wilde leven en iedereen wilde omhelzen. Trouw aan zijn Heer stond in verhouding tot zijn liefde voor zijn broeders en zusters. Zonder de moeilijkheden en gevaren te negeren, ging Franciscus naar de sultan met dezelfde houding die hij van zijn leerlingen vroeg: dat ze, zonder hun identiteit te ontkennen, "onder Saracenen en andere ongelovigen [...] geen geschillen of controverses zouden moeten bevorderen, maar in godsnaam onderworpen zouden moeten zijn aan ieder menselijk wezen". Paus Honorius III, Bul, Over de Regel voor de Minderbroeders, Regula Bullata (29 nov 1223). 16: 3.6; Fonti Francescane 42-43 In die context was het een buitengewoon verzoek. We zijn onder de indruk van het feit dat achthonderd jaar geleden Franciscus ons uitnodigde om elke vorm van agressie of geschil te vermijden en ook om een nederige en broederlijke "onderdanigheid" te leven, zelfs vóór degenen die zijn geloof niet deelden.

Hij voerde geen dialectische oorlogsvoering door doctrines op te leggen, maar communiceerde de liefde van God. Hij had begrepen dat "God de liefde is, en wie in de liefde blijft, blijft in God" (1 Joh. 4, 16). Zo was hij een vruchtbare vader die de droom van een broederlijke samenleving wakker schudde, want "alleen de man die aanvaardt om andere wezens in zijn eigen beweging te benaderen, niet om ze in het zijne te houden, maar om ze te helpen meer zichzelf te zijn, wordt echt een vader". Éloi Leclerc OFM, Exil et tendresse, Marova, Parijs 1962, p. 205 In die wereld, geplaagd door wachttorens en beschermende muren, beleefden de steden bloedige oorlogen tussen machtige families, terwijl de ellendige gebieden van de uitgesloten periferieën groeiden. Daar verwelkomde Franciscus de ware vrede in zichzelf, bevrijdde zich van elk verlangen naar overheersing over anderen, werd een van de laatste en probeerde in harmonie met iedereen te leven. Hij heeft deze pagina's gemotiveerd.

Kwesties die verband houden met broederschap en sociale vriendschap zijn altijd een van mijn aandachtspunten geweest. In de afgelopen jaren heb ik ze herhaaldelijk en op verschillende plaatsen genoemd. In deze encycliek wilde ik veel van deze interventies oppakken en ze in een bredere context van reflectie plaatsen. Bovendien, als ik in het schrijven van de Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
een bron van inspiratie had in mijn broer Bartholomeüs, de orthodoxe patriarch die met grote kracht de zorg voor de schepping voorstelde, voelde ik me in dit geval vooral aangemoedigd door de groot imam Ahmad Al-Tayyeb, die ik in Abu Dhabi heb ontmoet om eraan te herinneren dat God "alle mensen gelijk geschapen heeft in rechten, plichten en waardigheid, en die hen geroepen heeft om samen te leven als broeders onder elkaar". Paus Franciscus, Toespraak, Abu Dhabi - Verenigde Arabische Emiraten, Document over broederlijkheid onder de mensen voor wereldvrede en voor het samenleven (4 feb 2019), 4 Dit was geen louter diplomatiek gebaar, maar een weerspiegeling van de dialoog en de gemeenschappelijke inzet. De huidige encycliek neemt enkele van de grote thema's die in het door Paus Franciscus - Toespraak
Document over broederlijkheid onder de mensen voor wereldvrede en voor het samenleven
Abu Dhabi - Verenigde Arabische Emiraten
(4 februari 2019)
aan de orde worden gesteld, over en ontwikkelt deze. Ik heb ook, samen met mijn eigen gedachten, een aantal brieven, documenten en overwegingen opgenomen die ik van vele individuen en groepen over de hele wereld heb ontvangen.

De volgende pagina's zijn niet bedoeld om de leer van de broederliefde samen te vatten, maar om stil te staan bij de universele dimensie ervan, bij de openheid voor iedereen. Ik bied deze sociale encycliek aan als een nederige bijdrage aan de reflectie, zodat we, in het licht van de diverse en actuele manieren om anderen uit te schakelen of te negeren, kunnen reageren met een nieuwe droom van broederschap en sociale vriendschap die niet alleen maar woorden blijft. Hoewel ik het heb geschreven vanuit mijn christelijke overtuigingen, die mij bemoedigen en voeden, heb ik geprobeerd dit zo te doen dat de reflectie openstaat voor een dialoog met alle mensen van goede wil. 

Toen ik deze brief schreef, brak ook de Covid-19 pandemie onverwacht uit, waardoor onze valse verzekeringen aan het licht kwamen. Naast de verschillende reacties van de verschillende landen werd het onvermogen om gezamenlijk op te treden duidelijk. Ondanks het feit dat er sprake was van hyperconnectie, was er een fragmentatie die het moeilijker maakte om de problemen op te lossen die ons allemaal treffen. Als iemand gelooft dat het er alleen maar op aankwam om datgene wat we al deden beter te laten werken, of dat de enige boodschap is dat we de bestaande systemen en regels moeten verbeteren, ontkent hij of zij de realiteit.

Ik hoop dat we in deze tijd waarin we leven, met erkenning van de waardigheid van ieder mens, een wereldwijd verlangen naar broederschap kunnen doen herleven. Onder ons allen: "Er is een mooi geheim om te dromen en van ons leven een mooi avontuur te maken. Niemand kan het leven in afzondering bevechten. [...] We hebben een gemeenschap nodig die ons steunt, die ons helpt en waarin we elkaar helpen om vooruit te kijken. Hoe belangrijk is het om samen te dromen! ... Alleen lopen we het risico om luchtspiegelingen te hebben, waarin je ziet wat er niet is; dromen worden samen gebouwd. Laten we dromen als één mensheid, als wandelaars van hetzelfde mensenvlees, als kinderen van ditzelfde land dat ons allen onderdak biedt, ieder met de rijkdom van zijn geloof of zijn overtuigingen, ieder met zijn eigen stem, alle broeders en zusters.

Document

Naam: FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Gedeeltelijke voorlopige werkvertaling vanuit een Spaanse editie: redactie
Bewerkt: 31 oktober 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam